Регистър на детските градини

101 ������ ���������������� �������������� ���������� | Регистър на детските градини

101 ������ ���������������� �������������� ���������� | Регистър на детските градини

101 ОДЗ ЯБЪЛКОВА ГРАДИНА

101 ОДЗ ЯБЪЛКОВА ГРАДИНА, София

В 101 ОДЗ ЯБЪЛКОВА ГРАДИНА се приемат за възпитание и обучение деца от 10 месеца до 7 годишна възраст, между които деца със специални образователни потребности (деца с езиково-говорни нарушения и деца