Регистър на детските градини

Регистър на детските градини

Области в България

Регистър на детските градини

ДЕТСКА ГРАДИНА БРЕЗИЧКА

ДЕТСКА ГРАДИНА БРЕЗИЧКА, Гърмен

ДЕТСКА ГРАДИНА БРЕЗИЧКА е детско заведение на територията на село Гърмен, обл. Благоевград. В детското заведение се извършва прием на деца от три до седем годишна възраст, разпределен

ДЕТСКА ГРАДИНА ПРОЛЕТ

ДЕТСКА ГРАДИНА ПРОЛЕТ, Костинброд

ДГ Пролет, Костинброд е целодневна детска градина за възпитание и отглеждане на деца на възраст 1 до 7 години. ДГ Пролет, Костинброд приема деца в яслена група от 1 до 3 години. Детската г

ДЕТСКА ГРАДИНА КРУШАРИ

ДЕТСКА ГРАДИНА КРУШАРИ, Крушари

ДГ Крушари е открита през 1976 година. Детската градина работи по проект „С грижа за всеки ученик“. В детското заведение се провеждат разнообразни инициативи, активно ангажиращ

ДЕТСКА ГРАДИНА ТЕЛЕРИГ

ДЕТСКА ГРАДИНА ТЕЛЕРИГ , Телериг

ДГ Телериг е основана през 1976 година и е едно от детските заведение в състава на Община Крушари. Детска градина Телериг се помещава в сграда, чийто собственик е Община Крушари. Ежегодно от общинск

ДЕТСКА ГРАДИНА КОРИТЕН

ДЕТСКА ГРАДИНА КОРИТЕН, Коритен

ДГ Коритен е детско заведение, създадено през 1971 година. В детската градина се организират различни дейности, целящи пълноценното ангажиране на детското внимание. В детската градина е

ДЕТСКА ГРАДИНА ДЪГА

ДЕТСКА ГРАДИНА ДЪГА, Котел

ДЕТСКА ГРАДИНА ДЪГА е детско заведение в град Котел, ул. Гавраил Кръстевич № 22. Базов център на селищната система и престижно детско заведение със собствен имидж и утвърдено място за отглеж