Регистър на детските градини

101 ОДЗ ЯБЪЛКОВА ГРАДИНА, Град София

101 ОДЗ ЯБЪЛКОВА ГРАДИНА
Информация

101 ОДЗ ЯБЪЛКОВА ГРАДИНА

В 101 ОДЗ ЯБЪЛКОВА ГРАДИНА се приемат за възпитание и обучение деца от 10 месеца до 7 годишна възраст, между които деца със специални образователни потребности (деца с езиково-говорни нарушения и деца с увреден слух). Място, където детето Ви за първи път попада в една организирана по нов за него начин социална, често мултикултурна среда, изгражда и затвърждава навиците си за общуване, проявява склонност към възприемане на чужди поведенчески модели и оформя основите на бъдещите си представи за добро и зло. Тук децата са в своя собствен дом, равноправни и щастливи сред своите връстници. 
Децата са разпределени в десет групи от които:
-2 яслени;
-5 дневни групи;
-2 логопедични;
-1 група за подготовка за училище.
Настанени са в уютни, просторни помещения, отговарящи на всички санитарно - хигиенни изисквания за възпитание, обучение и отглеждане. 
Детското заведение разполага и с 2 логопедични кабинета и 1 кабинет за слухово-речева рехабилитация, оборудвани с богата материално-техническа база, включително звукоусилваща апаратура за нуждите на децата с увреден слух, медицински кабинет, просторен музикален салон, тематично обособени кътове и обширен озеленен двор с оборудвани плошадки. Достигането на ДОИ за децата от ПУВ се осъществява по програмата на доц. Е.Русинова за възпитание на детето с учебни помагала на издателство "Анубис" и "Изкуства". Терапията на децата със СОП се извършва по специални програми одобрени от МОМН, като за всяко дете в началото на учебната година се изготвя индивидуален план за развитие от вътрешна диагностична комисия.
Приемът на деца за логопедична група и деца с увреден слух се извършва след обследване от медико-педагогическа комисия, която заседава всеки вторник на територията на детското заведение.
Педагогическият екип в ОДЗ №101 ЯБЪЛКОВА ГРАДИНА се състои от високо квалифицирани специалисти – предучилищни педагози, логопеди, слухово-речев рехабилитатор и психолог. Децата са обградени с внимание и обич от всички работещи тук.
Детското заведение предлага допълнителни педогогически дейности по английски език, народни танци и футбол, които се заплащат от родителите.

Контакти

Обединено детско заведение №101 Ябълкова градина

Град София, Община Столична, ж.к. Люлин, ул.Фортов път № 2
Телефон: 028244877
Email: cdg_1@abv.bg
Интернет сайт: www.mgmst.com/sfcdg13/

Галерия

101 ОДЗ ЯБЪЛКОВА ГРАДИНА
101 ОДЗ ЯБЪЛКОВА ГРАДИНА
101 ОДЗ ЯБЪЛКОВА ГРАДИНА

Още Детски градини в Община Столична

Детска градина 5 Надежда

Детска градина 5 Надежда, София

Детска градина № 5 Надежда, гр. София отваря врати през 1981 год., за да посрещне своите първи малки възпитаници в един приказен рай. Утвърдила се като престижно детско заведение със собствен имидж

Детска градина № 74 Дъга

Детска градина № 74 Дъга, София

Детска градина № 74 Дъга е открита през 1985 година и функционира на територията на град София, ж.к. Суха река, ул. Хан Севар №1. Финансирането на детското заведение се осъществява с общ

Детска градина 175 Слънчеви лъчи

Детска градина 175 Слънчеви лъчи, София

Детска градина № 175 Слънчеви лъчи e детско заведение с утвърден престиж, заемащо достойно място в предучилищното възпитание и обществен живот на столицата. Отворила врати, за да посрещне и о

Детска градина №6 Вълшебен свят

Детска градина №6 Вълшебен свят, София

Детска градина №6 Вълшебен свят, София е детско заведение с богата история, дългогодишни традиции и утвърден престиж, заемащо достойно място в предучилищното възпитание и обществен живот на столицата.