Регистър на детските градини

101 ОДЗ ЯБЪЛКОВА ГРАДИНА, Град София

Галерия

101 ОДЗ ЯБЪЛКОВА ГРАДИНА
101 ОДЗ ЯБЪЛКОВА ГРАДИНА
101 ОДЗ ЯБЪЛКОВА ГРАДИНА

101 ОДЗ ЯБЪЛКОВА ГРАДИНА
Информация

101 ОДЗ ЯБЪЛКОВА ГРАДИНА

В 101 ОДЗ ЯБЪЛКОВА ГРАДИНА се приемат за възпитание и обучение деца от 10 месеца до 7 годишна възраст, между които деца със специални образователни потребности (деца с езиково-говорни нарушения и деца с увреден слух). Място, където детето Ви за първи път попада в една организирана по нов за него начин социална, често мултикултурна среда, изгражда и затвърждава навиците си за общуване, проявява склонност към възприемане на чужди поведенчески модели и оформя основите на бъдещите си представи за добро и зло. Тук децата са в своя собствен дом, равноправни и щастливи сред своите връстници. 
Децата са разпределени в десет групи от които:
-2 яслени;
-5 дневни групи;
-2 логопедични;
-1 група за подготовка за училище.
Настанени са в уютни, просторни помещения, отговарящи на всички санитарно - хигиенни изисквания за възпитание, обучение и отглеждане. 
Детското заведение разполага и с 2 логопедични кабинета и 1 кабинет за слухово-речева рехабилитация, оборудвани с богата материално-техническа база, включително звукоусилваща апаратура за нуждите на децата с увреден слух, медицински кабинет, просторен музикален салон, тематично обособени кътове и обширен озеленен двор с оборудвани плошадки. Достигането на ДОИ за децата от ПУВ се осъществява по програмата на доц. Е.Русинова за възпитание на детето с учебни помагала на издателство "Анубис" и "Изкуства". Терапията на децата със СОП се извършва по специални програми одобрени от МОМН, като за всяко дете в началото на учебната година се изготвя индивидуален план за развитие от вътрешна диагностична комисия.
Приемът на деца за логопедична група и деца с увреден слух се извършва след обследване от медико-педагогическа комисия, която заседава всеки вторник на територията на детското заведение.
Педагогическият екип в ОДЗ №101 ЯБЪЛКОВА ГРАДИНА се състои от високо квалифицирани специалисти – предучилищни педагози, логопеди, слухово-речев рехабилитатор и психолог. Децата са обградени с внимание и обич от всички работещи тук.
Детското заведение предлага допълнителни педогогически дейности по английски език, народни танци и футбол, които се заплащат от родителите.

Контакти

101 ОДЗ ЯБЪЛКОВА ГРАДИНА

Град София, Община Столична, ж.к. Люлин, ул.Фортов път № 2
Телефон: 028244877
Email: cdg_1@abv.bg
Интернет сайт: 

Още Детски градини в Община Столична

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА №7

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА №7, София

ЦДГ № 7, София е детско заведение, в което грижата и възпитанието на децата е целодневна отговорност. Детската градина се финансира с общински средства. Сградата на градината е общинска собственост.