Регистър на детските градини

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА № 9 Пламъче, Град София

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА № 9 Пламъче
Информация

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА № 9 Пламъче

Контакти

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА № 9 Пламъче

Град София, Община Столична, гр.София кв. Суходол ул. Овчо поле № 16
Телефон: 00884 801 673
GSM: 0920 43 13
Факс: 00886898444
Интернет сайт: 

Още Детски градини в Община Столична