Регистър на детските градини

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА № 141 СЛАВЕЙКОВА ПОЛЯНА, Град София

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА № 141 СЛАВЕЙКОВА ПОЛЯНА
Информация

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА № 141 СЛАВЕЙКОВА ПОЛЯНА

Контакти

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА № 141 СЛАВЕЙКОВА ПОЛЯНА

Град София, Община Столична, Света гора № 32
Телефон: 08656684
GSM: 08662154
Факс: 00884801534

Още Детски градини в Община Столична

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА №7

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА №7, София

ЦДГ № 7, София е детско заведение, в което грижата и възпитанието на децата е целодневна отговорност. Детската градина се финансира с общински средства. Сградата на градината е общинска собственост.