Регистър на детските градини

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА СВЕТЛИНА, Село Стрелци

цдг светлина стрелци

цдг светлина стрелци, целодневна детска градина

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА СВЕТЛИНА
Информация

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА СВЕТЛИНА

 

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА СВЕТЛИНА село Стрелци е детско заведение с общинско финансиране за обучение и възпитание на деца от три до седем години.


В детското заведение са обособени целодневни групи, като децата са разпределени по възрасти.


Педагогическият персонал на детското заведение работи за утвърждаване на детската градина като желана и обичана среда за развитие, като притегателен център за удовлетворяване на социалните, образователните и специфични потребности на децата в унисон с предизвикателствата на времето.


Възпитанието и обучението на децата се организира и провежда в съответствие с ДОИ и осигурява отлична подготовка за училище.


ЦДГ СВЕТЛИНА се стреми към формирането на собствен облик, да бъде привлекателно и модерно, с висок обществен престиж заведение, полагащо основите на подготовката на децата за реалния живот.

 

Педагогическият екип е съставен от високо квалифицирани специалисти, които се грижат с любов, внимание и всеотдайност към децата.

 

Грижата за децата е едно голямо предизвикателство, затова основна задача на екипа е насочването на децата към самостоятелност и творческо мислене.

 

В детската градина децата получават обич и подкрепа, когато са неуверени, биват възпитавани в чувство на отговорност и добри маниери.

 

ЦДГ Светлина е място, където се гарантира и реализира цялостно обучение и възпитание на децата с цел изграждане на личности със самочувствие и индивидуалност.

 

Детското заведение се стреми да отговори на потребностите на децата и очакванията на родителите, да ги приобщи към националните традиции, ценности и култура.

 

Контакти

Целодневна детска градина Светлина

Село Стрелци, Община Брезово, община Брезово
Телефон: 031995360

Галерия

Още Детски градини в Община Брезово