Регистър на детските градини

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА ПЪРВИ ЮНИ, Град Кюстендил

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА ПЪРВИ ЮНИ
Информация

ЦДГ Първи юни - ЛЮБИМ ДОМ НА ВСЯКО ДЕТЕ

История:

 

Детската градина е открита през м.12.1977г. с 10 групи за деца от 3 до 7 години. Над 10 години е база за експериментиране и прилагане на нови практики на МОН и ЮЗУ- Благоевград.
- От 1993г. към ЦДГ «Първи юни» е присъединена 1 група - филиал с.Соволяно

 

 

 

Настояще:

Притежаваме много добра съвременна база – физ.салон, салон по музика, плувен басейн, кабинети по всички направления. Извеждаме следните приоритети: партньорство с родителската общност, подготовката децата за училище, ранно чуждоезиково обучение, музикалното възпитание на децата

 

 

 

Преспектива:

Перспективата на детското заведение е в посока : традиции и иновации в цялостната дейност на детската градина.

 

За нас

Ръководство на ЦДГ:


Антонина Керелска – директор с ІІ ПКС;
Славка Петрова – гл.счетоводител;

 

 

 

Преподавателски колектив:


18 детски учители от които 17 с V ПКС и 1 учител по музика с V ПКС;

 

 

 

Непедагогически персонал:


18 човека непедагогически квалифициран персонал.

 

Контакти

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА ПЪРВИ ЮНИ

Телефон: 0552073
GSM: 0

Още Детски градини в Град Кюстендил

Още Детски градини в Община Кюстендил

ДЕТСКА ГРАДИНА ДЕТЕЛИНА

ДЕТСКА ГРАДИНА ДЕТЕЛИНА, Драговищица

ДГ Детелина, Драговищица е единствената детска градина на територията на населеното място. Детското заведение е част от учебните звена на община Костинброд. Финансирането на Детска Градина Детелина,