Регистър на детските градини

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА МЕЧТА - ТРОЯНОВО, Село Трояново

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА МЕЧТА - ТРОЯНОВО
Информация

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА МЕЧТА - ТРОЯНОВО

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА МЕЧТА - ТРОЯНОВО е детско заведение с общинско финансиране за обучение и възпитание на деца от три до седем години.

 

В детското заведение са обособени целодневни групи, като децата са разпределени по възрасти.

 

ЦДГ Мечта посещават тридесет и осем деца, в две групи от български, ромски и турски произход.

 

В отношенията между децата личи етническата толерантност, изградена както в семейната среда, така и в детското заведение.

 

Педагогическият персонал на детското заведение работи за утвърждаване на детската градина като желана и обичана среда за развитие, като притегателен център за удовлетворяване на социалните, образователните и специфични потребности на децата в унисон с предизвикателствата на времето.

 

Възпитанието и обучението на децата се организира и провежда в съответствие с ДОИ и осигурява отлична подготовка за училище.

 

Директор на детското заведение е Желка Георгиева.

 

Контакти

Целодневна детска градина Мечта

Село Трояново, Община Раднево, община Раднево
Телефон: 04142282
Факс: 04142282

Галерия

Още Детски градини в Община Раднево