Регистър на детските градини

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА № 4 ДЕТЕЛИНА, Град Дупница

градина 4 дупница

градина 4 дупница, градина детелина дупница, дупница, цдг 4 детелина дунпница, цдг детелина дупница, цдг дунпница, целодневна детска градина дупница

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА № 4 ДЕТЕЛИНА
Информация

ЦДГ 4 Детелина, Дупница е целодневно детско заведение, открито на 29.12.1972 година.
В градината функционира предучилищна група, при завършването на която, винаги се организира тържество, придружено с официално връчване на Удостоверения на децата.


В детската градина са осигурени всички необходими условия за физическото, духовното, нравственото и социалното развитие на децата. Педагозите, заети в ЦДГ 4 Детелина, Дупница възпитават у децата духа на мира и толерантността, стремят се да приобщават възпитаниците си към българските традиции и културни ценности.


В детската градина се възпитават и обучават 150 деца. Възпитаниците на ЦДГ 4 Детелина, Дупница са на възраст от 3 години до тяхното постъпване в училище.


Извършени са ремонти дейности по полагане на външна топлоизолация, сменена е дограмата на детското заведение. Извършен е цялостен вътрешен ремонт на помещенията и санитарните възли.


В Целодневна детска градина № 4 Детелина, Дупница се оргазнизират редица културно-познавателни дейности – разходки, походи, излети, екскурзии и други. По този начин децата задоволяват и развиват своите културно – познавателни, емоционално – волеви, естетически, двигателни, екологични и приложни потребности.


„Ако щастие поискаш да нарисуваш-
Нарисувай го с четири листа!
Протегни ръка – приятели ще имаш
И дарявай доброта!“

Контакти

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА № 4

Град Дупница, Община Дупница, ул. Витоша 1
Телефон: 070152916

Галерия

Още Детски градини в Град Дупница

Още Детски градини в Община Дупница