Регистър на детските градини

ЦДГ РАДОСТ, Град Севлиево

ЦДГ РАДОСТ
Информация

ЦДГ РАДОСТ

Целодневна детска градина „Радост” се състои от две отделни сгради.

ЦДГ”Радост” №1 е построена през 1970 година на ул.”Здравец” №1. Сградата отговаря на всички  санитарно-хигиенните изисквания и условия за отглеждане, възпитание  и обучение на деца. Тя е обновена през 2008 година чрез проект за безвъзмездна помощ към Японското посолство.

ЦДГ”Радост” №2 е първата ДГ в град Севлиево. Тя е построена през 1935 година на ул.”Гочо Москов” №5. През 2011г. сградата е реновирана  по проект за социално включване „Равен шанс за всички” към МТСП. Тя отговаря на всички съвременни изисквания за качествен възпитателно-образователен процес и интеграция на деца. Жизнената  среда във всички групи  е съобразена с изискванията за безопасност, естетика и комфорт. Интериорът и учебната среда в групите са оформени, съобразно възрастовите и индивидуални потребности на децата. ДГ има свои символи и ритуали: знаме, лого, химн, ритуални тоги и папки и др. Традиции  за ЦДГ”Радост” са: откриването на учебната година с Водосвет и съпътстващи ритуали; Денят на детското самоуправление; Коледеният конкурс-надпревара за деца и родители; ежегодното изработване на „най-дългата мартеница” за гражданите на община Севлиево; Денят на детската градина; изпращането на децата от подготвителните групи за училище от всички деца в ДГ с ритуал и др. ЦДГ”Радост” е първата детска градина в България, която си сътрудни с Японската агенция за техническа помощ чрез доброволци. Сътрудничеството и продължи 6 години. Има издадени 3 книги за оригами съвместно с JICA. Носители на почетно отличие „Неофит Рилски” и на специалните награди на СБУ „Учител на България” 2005г. и 2011г. са директора и главния учител на детското заведение.

І. ВИЗИЯ НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ

Утвърждаване на ЦДГ”Радост” като желано и любимо място от децата, осигуряващо емоционален комфорт и целенасочена подготовка за училище от екип от високо отговорни и квалифицирани личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на достойнството на децата, родителите и колеги.

  ІІ. МИСИЯ НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ

  Да създадем среда, в която детето ще се чувства добре, ще получи обич, обучение и възпитание, съобразено с ДОИ, индивидуален подход и личностно развитие като бъдещ гражданин на Европа, съчетавайки добрите традиции и модернизацията на образованието, а на родителите да осигурим сигурност и спокойствие, че детето им е на най-доброто място, обградено от професионалисти.

ІІІ.ПРИНЦИПИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЦДГ”РАДОСТ”: ориентираност на ВОП  към личността на детето; равен достъп до качествена образователна услуга; сътрудничество; отговорност; гъвкавост; единство в многообразието;  новаторство; автономност; отчетност; ефективност  и законосъобразност.

ІV. ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ В ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА:

Нашата цел е да подготвим бъдещите български граждани за учене през целия живот, като предоставим качествено и отговарящо на световните тенденции образование и възпитание. Качественото образование и възпитание на нашите децата ще им даде възможност те да се развиват като отговорни, грижовни и активни членове на обществото. То ще запази и развие таланта на всяко дете, така че да живее пълноценно, да придобива с радост и желание нови знания и умения; да израства като самостоятелна, мислеща и социално отговорна личност.

Нашият девиз е: “Отнасяйте се с децата и колегите си така, както Вие бихте искали да се отнасят към Вас”.

Контакти

Целодневна детска градина Радост

Град Севлиево, Община Севлиево, ул. Здравец №1
Факс: 067532846

Галерия

ЦДГ РАДОСТ
ЦДГ РАДОСТ
ЦДГ РАДОСТ
ЦДГ РАДОСТ
ЦДГ РАДОСТ
ЦДГ РАДОСТ
ЦДГ РАДОСТ
ЦДГ РАДОСТ
ЦДГ РАДОСТ
ЦДГ РАДОСТ
ЦДГ РАДОСТ
ЦДГ РАДОСТ
ЦДГ РАДОСТ
ЦДГ РАДОСТ
ЦДГ РАДОСТ
ЦДГ РАДОСТ
ЦДГ РАДОСТ
ЦДГ РАДОСТ
ЦДГ РАДОСТ

Още Детски градини в Град Севлиево

ОДЗ ПРОЛЕТ

ОДЗ ПРОЛЕТ, Севлиево

ОДЗ ПРОЛЕТ е общинска детска градина в две сгради с 11 групи. За децата се грижат висококлалифицирани педагози и помощен персонал с доказани професионални умения. "Пази корените и крилете си" - това е

Още Детски градини в Община Севлиево

ЦДГ РАДОСТ

ЦДГ РАДОСТ, Севлиево

Целодневна детска градина „Радост” се състои от две отделни сгради.ЦДГ”Радост” №1 е построена през 1970 година на ул.”Здравец” №1. Сградата отговаря на всички 

ОДЗ ПРОЛЕТ

ОДЗ ПРОЛЕТ, Севлиево

ОДЗ ПРОЛЕТ е общинска детска градина в две сгради с 11 групи. За децата се грижат висококлалифицирани педагози и помощен персонал с доказани професионални умения. "Пази корените и крилете си" - това е