Регистър на детските градини

ЦДГ ПРОЛЕТ, Град Асеновград

ЦДГ ПРОЛЕТ
Информация

ЦДГ ПРОЛЕТ

Мисия:
Среда за възпитателно-образователна работа с децата и превръщане на детската градина в истински дом за възпитание и обучение на деца от 3 до 7 години и подготовката им за училище.

Визия:
Място за непрекъснато развитие и интегриране на детската личност и стимулиране на общуването на основата на общочовешките ценности.

Стратегия:
Познаване и използване на различни техники на общуване за стимулиране на интереса и сътрудничеството в групата.

Цел:
Изграждане на иновационна образователна и материална среда за реализиране на необходимата обща и специална подготовка,гарантираща достъп и равен шанс за успешно училищно обучение на всички деца.

 

Детската градина разполага със 7 целодневни групи, като също така разполага с филиали в селата Боянци и Червен.

Контакти

Целодневна детска градина Пролет с филиали с. Червен и с. Боянци

Град Асеновград, Община Асеновград, ул. Захари Стоянов №9
Факс: 0885414545

Галерия

ЦДГ ПРОЛЕТ

Още Детски градини в Град Асеновград