Регистър на детските градини

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА ЗДРАВЕЦ, Село Литаково

литаково

литаково, цдг здравец литаково, цдг литаково, детска градина литаково

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА ЗДРАВЕЦ
Информация

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА ЗДРАВЕЦ

ЦДГ Здравец, Литаково е детско заведение с общинско финансиране за обучение и възпитание на деца от три до седем години.


В детското заведение са обособени целодневни групи, като децата са разпределени по възрасти.


Педагогическият персонал на детското заведение работи за утвърждаване на детската градина като желана и обичана среда за развитие, като притегателен център за удовлетворяване на социалните, образователните и специфични потребности на децата в унисон с предизвикателствата на времето.


Възпитанието и обучението на децата се организира и провежда в съответствие с ДОИ и осигурява отлична подготовка за училище.


ЦДГ Здравец, Литаково се стреми към формирането на собствен облик, да бъде привлекателно и модерно, с висок обществен престиж заведение, полагащо основите на подготовката на децата за реалния живот.

 

Екипът на детското заведение е съставен от високо квалифицирани специалисти, които се грижат с любов, внимание и всеотдайност за своите малки възпитаници.

 

Грижата за децата е едно голямо предизвикателство, затова основна задача на екипа е насочването на децата към самостоятелност и творческо мислене.

 

В детската градина децата получават обич и подкрепа, когато са неуверени, биват възпитавани в чувство на отговорност и добри маниери.

 

Целодневна детска градина Здравец, Литаково е място, където се гарантира и реализира цялостно обучение и възпитание на децата с цел изграждане на личности със самочувствие и индивидуалност.

 

Детското заведение се стреми да отговори на потребностите на децата и очакванията на родителите, да ги приобщи към националните традиции, ценности и култура.

 

Контакти

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА ЗДРАВЕЦ

Село Литаково, Община Ботевград, ул. Шести септември 79
Телефон: 071382160

Още Детски градини в Община Ботевград

Детска градина Зора

Детска градина Зора, Новачене

ДГ Зора, Новачене е детска градина, открита през 1967 година. Първоначално детското заведение е било Целодневна детска градина, а през 2009 година, статут й се променя на Обед