Регистър на детските градини

ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ МАЙ, Град Кюстендил

обединено детско заведение май кюстендил

обединено детско заведение май кюстендил, одз май кюстендил, обединено детско заведение май, одз май, одз кюстендил

ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ МАЙ
Информация

ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ МАЙ

Обединено Детско Заведение Май е открито през 1974 година в град Кюстендил.

 

Капацитетът на детското заведение е за обучение и възпитание на сто и петдесет деца обособени в шест групи.

 

ОДЗ Май работи в областта на изобразителното изкуство. Има изградена изложба от известни български художници, което спомага за изграждане на естетическото отношение на децата към заобикалящия ги свят.

 

В ОДЗ Май работи екип от високо квалифицирани педагози, за които главна цел е детето и осигуряване на равен достъп и качествено образование на децата в детската градина.


Колективът на ОДЗ Май осъществява педагогически целесъобразно и компетентно сътрудничество с родителите, за да ги мотивира към съвместна дейност, което гарантира успешна подготовка на децата за обучение на децата в началното училище и реализация в реалния живот.


Обединено Детско Заведение Май посещават сто седемдесет и пет деца, разпределени в шест групи. Детското заведение разполага с два филиала в Жабокрът и Багренци.


ОДЗ Май цели формирането на собствен облик, като привлекателно и модерно, с висок обществен престиж заведение, полагащо основите на подготовката на децата за реалния живот.

 

Грижата за децата е едно голямо предизвикателство, затова основна задача е насочването на децата към самостоятелност и творческо мислене.

 

В ОДЗ Май, Кюстендил децата получават обич и подкрепа, когато са неуверени, биват възпитавани в чувство на отговорност и добри маниери.

 

Детското заведение се стреми да отговори на потребностите на децата и очакванията на родителите, да ги приобщи към националните традиции, ценности и култура.


Обединено Детско Заведение Май, Кюстендил разполага с обновена материална база, изградени ателиета, създаващи условия за творческа изява.


Допълнителни педагогически услуги, които се предлагат са :

 

  • Английски език
  • Народни танци
  • Изобразително изкуство

 

Контакти

Целодневна детска градина МАЙ

Телефон: 078550622

Галерия

Още Детски градини в Град Кюстендил

Още Детски градини в Община Кюстендил