Регистър на детските градини

Обединено детско эаведение №1 Морска звезда, Град Бургас

Обединено детско эаведение №1 Морска звезда
Информация

Обединено детско эаведение №1 Морска звезда

Контакти

Обединено детско эаведение №1 Морска звезда

Град Бургас, Община Бургас, ж.к.М.Рудникдо бл.446
Телефон: 0852029
GSM: 0

Още Детски градини в Община Бургас