Регистър на детските градини

ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ № 67 МЕЧО ПУХ, Град София

ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ № 67 МЕЧО ПУХ
Информация

ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ № 67 МЕЧО ПУХ

ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ № 67 МЕЧО ПУХ
Като първа институция в системата на народната просвета осигуряваща отглеждане, обучение и възпитание на децата от 1,6 г. – 7 г. възраст. Дейността ни се основава на Закона за народната просвета, Правилника за прилагане на закона за народната просвета и всички нормативни документи третиращи предучилищното възпитание и обучение.
Детското заведение е със собствен облик.
Предлага качествено предучилищно обучение и възпитание, подготовка на децата за училище, основани на оптимално-резултативна организация на работа. 
Осигурява много добра материално-културна среда и здравословни условия на възпитание, труд и обучение. 
Интегриране с европейската възпитателна практика, свобода на избор, инициатива и творчество на децата и учителите. Създават се условия за природосъобразен и здравословен начин на живот, развитие на личностния потенциал, ранно откриване и развиване на способностите, интересите, заложбите на децата и изявата им.
Учебно-възпитателен процес
Организация

Обучението и възпитанието и на децата се организират и провеждат в съответствие с държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка и осигуряват готовност на децата за училище.Занимания съгласно държавните образователни изисквания:
Направления: 
български език и литература;
социален свят;
математика;
природен свят;
музика;
изобразително изкуство (рисуване, моделиране, апликиране);
физическа култура;
конструктивно-технически и битови дейности;
игрова култура;
Целодневна организация на дневния режим. 

Контакти

ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ № 67 МЕЧО ПУХ

Град София, Община Столична, ул. Хемус 10
Телефон: 08704192, 0884801510
GSM: 08720690
Интернет сайт: www.mechopuh.info

Галерия

ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ № 67 МЕЧО ПУХ
ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ № 67 МЕЧО ПУХ
ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ № 67 МЕЧО ПУХ
ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ № 67 МЕЧО ПУХ
ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ № 67 МЕЧО ПУХ
ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ № 67 МЕЧО ПУХ
ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ № 67 МЕЧО ПУХ

Още Детски градини в Община Столична

Детска градина 5 Надежда

Детска градина 5 Надежда, София

Детска градина № 5 Надежда, гр. София отваря врати през 1981 год., за да посрещне своите първи малки възпитаници в един приказен рай. Утвърдила се като престижно детско заведение със собствен имидж

Детска градина № 74 Дъга

Детска градина № 74 Дъга, София

Детска градина № 74 Дъга е открита през 1985 година и функционира на територията на град София, ж.к. Суха река, ул. Хан Севар №1. Финансирането на детското заведение се осъществява с общ

Детска градина 175 Слънчеви лъчи

Детска градина 175 Слънчеви лъчи, София

Детска градина № 175 Слънчеви лъчи e детско заведение с утвърден престиж, заемащо достойно място в предучилищното възпитание и обществен живот на столицата. Отворила врати, за да посрещне и о

Детска градина №6 Вълшебен свят

Детска градина №6 Вълшебен свят, София

Детска градина №6 Вълшебен свят, София е детско заведение с богата история, дългогодишни традиции и утвърден престиж, заемащо достойно място в предучилищното възпитание и обществен живот на столицата.