Регистър на детските градини

Обединено детско заведение Максим Горки, Град Кърджали

Обединено детско заведение Максим Горки
Информация

Обединено детско заведение Максим Горки

Контакти

Обединено детско заведение Максим Горки

Град Кърджали, Община Кърджали, ул.Джебелска №1
Телефон: 00361/ 6 53 39
GSM: 00361/ 6 53 39

Още Детски градини в Град Кърджали