Регистър на детските градини

ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ ЕДЕЛВАЙС, Град Кюстендил

ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ ЕДЕЛВАЙС
Информация

ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ ЕДЕЛВАЙС

 

ОДЗ Еделвайс се намира в град Кюстендил, ж.к. Осогово, ул. Георги Бенковски 10.

 

През 1959 година в помещение на ДИП Тютюнева промишленост, ул. Раковски 36 е открита Целодневна детска градина №5.

 

През 1967 година е открита специално построената сграда за детското заведение на ул. Спартак 21.

 

През 1997 година се извършва обединение на ЦДГ № 5 Еделвайс и детска ясла Валя намираща се на ул. Г. Бенковски №10.


Сградният фонд на детскато заведение се състои от една централна сграда и два филиала.


Централната сграда е построена с предназначение да се използва за детска градина - състои се от шест занимални и спални, обособени в общи помещения, кухненски блок, специализирани кабинети. Пет са групите  детска градина и една  е яслена.


Филиалът в град Кюстендил на ул. Спартак 21, разполага с помещения за четири групи - една яслена група и три детска градина.


ОДЗ Еделвайс има два филиала в селата Жиленци и Пиперков чифлик, с по една смесена група.


Вътрешният интериор е възрастово съобразен.


В дворовете на трите сгради са обособени различни площадки за игри и занимания. Материално - техническата база на детското заведение отговаря на изискванията и дава възможност за добра целодневна организация на режима и максималното удовлетворяване социалните потребности на децата.

 

Разполага с десет занимални, два медицински кабинета, два методични и един музикален кабинет, три спортни площадки и млечна кухня.

 

В ОДЗ Еделвайс функционират общо дванадесет групи - десет групи детска градина и две групи детска ясла.

 

Екип от квалифицирани педагози, отлични професионалисти, полага грижи за доброто развитие и стремежа у децата към физическо самоусъвършенстване чрез спортно - подготвителна и естествено - приложна двигателна дейност.

 

Детското заведние се стреми към максимална ефективност на детското обучение и възпитание съобразена с индивидуалните личностни особености на детето и висока професионална квалификация на персонала - педагогически, непедагогически и управленски.


ОДЗ Еделвайс предлага извън училищни дейности :

 

  • Спорт
  • Английски език
  • Художественна гимнастика
  • Народни танци
  • Туризъм

 

Контакти

Обединено детско заведение Еделвайс

Град Кюстендил, Община Кюстендил, ж.к. Осогово, ул. Георги Бенковски 10
Телефон: 078552071

Галерия

Още Детски градини в Град Кюстендил

Още Детски градини в Община Кюстендил