Регистър на детските градини

детско заведение за възпитание и игри бургас | Регистър на детските градини

детско заведение за възпитание и игри бургас | Регистър на детските градини

ЦДГ СЛЪНЦЕ

ЦДГ СЛЪНЦЕ, Бургас

Красивият черноморски град Бургас е разположен в Югоизточния регион на България. В град Бургас е седалището на Целодневната детска градина Слънце. Детсото заведение се намира в центъра на града, в дву