Регистър на детските градини

Детска градина № 76 Сърничка, Град София - Мисия и визия

градина със собствен имидж младост 4

градина със собствен имидж младост 4, дг 76 жк младост 4, дг 76 софия, дг 76 сърничка, дг 76 сърничка софия, детска градина 76 сърничка, детска градина 76 сърничка софия, детска градина младост 4, детска градина със собствен облик младост 4, детско заведение младост 4, желана и обичана среда за развитие младост 4, желано детско заведние младост 4, желано и обичано място за игри младост 4, качествено обучение младост 4, квалифицирани педагози младост 4, отлична подготовка за училище младост 4, препоръчано детско заведение младост 4, привлекателно детско заведние младост 4

Галерия

Детска градина № 76 Сърничка
Детска градина № 76 Сърничка
Детска градина № 76 Сърничка
Детска градина № 76 Сърничка
Детска градина № 76 Сърничка
Детска градина № 76 Сърничка
Детска градина № 76 Сърничка
Детска градина № 76 Сърничка
Детска градина № 76 Сърничка
Детска градина № 76 Сърничка
Детска градина № 76 Сърничка
Детска градина № 76 Сърничка

Детска градина № 76 Сърничка
Мисия и визия

Мисия


Основната мисия на ДГ № 76 Сърничка е усъвършенстване създадените педагогически, здравно-хигиенни, материални условия, необходими за качествен образователно-възпитателен процес и съобразен с европейските норми и стандарти.

 


Визия


Колективът на детското заведение чрез постоянната си работа създава гаранции, че децата възпитавани в детската градина, като част от съвременното демократично общество, придобиват нагласата, знанията и уменията, които са им необходими, за да учат цял живот, да се трудят и проявяват високо гражданско съзнание.

 


Приоритети

 

  • Утвърждаване на демократичен стил на работа и издигане авторитета на детското заведение;

 

  • Осигуряване на оптимални условия за подготовка на 5 и 6 год. деца за училище съгласно ДОИ;

 

  • Развитие на детската реч;

 

  • Правата на детето. Интеграция на деца със СОП;

 

  • Спорт;

 

  • Изкуство;

 

  • Екология;

 

  • Високо ниво в професионалната квалификациа на педагогическият и останалия песонал;

 

  • Подготовка и реализиране на проекти;

 

Цели


Целите са насочени към утвърждаване на основния субект в системата на възпитателното взаимодействие – детето, и възможност за изграждане на свободна, морална, интелигентна, инициативна, ценностна ориентирана и мотивирана личност, уважаваща правата на другите, при спазване на природните и обществени закони, способна пълноценно да се развива в живота.

 

Целта на образователно-възпитателната ни работа е изграждане и развитие осигуряване на разнообразни, стимулиращи условия, разширяващи жизнения опит на детето; стимулиране желанието на детето да опознае света, в който живее; въвеждане на детето в различни ситуации и разширяване опита му в общуването с хора от различни общности и физическо различие.

Контакти

Детска градина № 76 Сърничка

Град София, Община Столична, ж.к. Младост 4, ул. Детска мечта 20, до блок 441
Телефон: 028755146
Email: odz76@abv.bg
Интернет сайт: 

Още Детски градини в Община Столична

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА №7

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА №7, София

ЦДГ № 7, София е детско заведение, в което грижата и възпитанието на децата е целодневна отговорност. Детската градина се финансира с общински средства. Сградата на градината е общинска собственост.