Регистър на детските градини

Детска градина №11 Знаме на мира, Град Перник - Мисия и визия

авторитено детски заведение перник

авторитено детски заведение перник, градина с богата история перник, градина с дългогодишни традиции перник, дг 11 знаме на мира, дг 11 знаме на мира перник, дг в перник с изучаване на английски език, дг знаме на мира перник, детска градина 11 знаме на мира, детска градина 11 знаме на мира перник, детска градина в близост до град софия, детска градина в близост до софия, детска градина в община перник, детска градина в перник с изучаване на език, детска градина знаме на мира перник, детска градина с голяма база перник, детска градина с логопед в перник, детска градина с модерни танци перник, детска градина с психолог в перник, детска градина с футбол в перник, детска градина със спортни танци перник, извънкласни дейности в дг 11 знаме на мира, извънкласни занимания в дг в перник, информация за екипа в дг 11 знаме на мира, любимо място за децата перник, място за игри и забаления перник, подготвителни групи в град перник, условия за записване в дг 11 знаме на мира, условия за кандидатстване в дг 11 знаме на мира, хубава детска градина в град перник, яслени групи в град перник

Галерия

Детска градина №11 Знаме на мира
Детска градина №11 Знаме на мира
Детска градина №11 Знаме на мира
Детска градина №11 Знаме на мира
Детска градина №11 Знаме на мира
Детска градина №11 Знаме на мира
Детска градина №11 Знаме на мира
Детска градина №11 Знаме на мира
Детска градина №11 Знаме на мира
Детска градина №11 Знаме на мира
Детска градина №11 Знаме на мира
Детска градина №11 Знаме на мира
Детска градина №11 Знаме на мира
Детска градина №11 Знаме на мира
Детска градина №11 Знаме на мира
Детска градина №11 Знаме на мира
Детска градина №11 Знаме на мира
Детска градина №11 Знаме на мира
Детска градина №11 Знаме на мира

Детска градина №11 Знаме на мира
Мисия и визия

В ДГ №11 Знаме на мира се посяват семената на специално отношение към природата - семената на обичта и уважението към дугите.

 

МИСИЯ

 

 • Осигуряване на качествено образование на 21 век.

 

 • Създаване на благоприятна, позитивна и разнообразна среда за развитие на всяко дете.

 

 • Подкрепа и вяра в потенциалните възможности на всяко дете.

 

 • Развитие на детския личностен потенциал, съобразявайки се с динамиката на развитието на детето и културните различия.

 

 • Поставяне основите на толерантно отношение към междукултурните различия.

 

 • Интегриране на децата от етническите малцинства към възпитателно-образователния процес в детската градина.

 

 • Приобщаване на родителската общественост като партньор в дейността на детската градина.

 


ВИЗИЯ

 

 • Място, където детето се чувства щастливо, защитено, уважавано и подкрепяно;

 

 • Предпочитана среда за децата, където се работи за тяхното умствено, физическо, емоционално, личностно и социално развитие;

 

 • Център за родители, намиращи подкрепа, сътрудничество, педагогическа информация;

 

 • Средище на хора, които обичат децата и професията си поддържат квалификацията си, стремят се към висока професионална реализация и са удовлетворени от работата си.

Контакти

Детска градина №11 Знаме на мира

Град Перник, Община Перник, кв. Изток, ул. Лом 1
GSM: 0885656118, 0893010165
Интернет сайт: 

Още Детски градини в Община Перник