Регистър на детските градини

Детска градина 1 Китка, Град Нови пазар - Обучение

авторитетна детска институция нови пазар

авторитетна детска институция нови пазар, авторитетно детско заведение нови пазар, градина с богата материална база нови пазар, градина със собствен имидж нови пазар, дг китка, дг китка нови пазар, дг нови пазар, детска градина китка, детска градина китка нови пазар, детска градина нови пазар, детска градина с качествено обучение нови пазар, детска градина с модерни съоръжения нови пазар, детска градина със собствен облик нови пазар, добра подготовка за училище нови пазар, качествено обучение и възпитание нови пазар, любимо детско заведение нови пазар, предпочитана детска градина община нови пазар, предпочитано детско заведение нови пазар, предучилищна подготовка нови пазар, препоръчана детска градина община нови пазар, препоръчано детско заведение нови пазар, привлекателно детско заведние нови пазар, съвременно детско заведение нови пазар

Детска градина 1 Китка
Обучение

Дейността свързана с обучението в ДГ №1 Китка, Нови пазар се осъществява по одобрената от МОН програма, специално разработена за развитието на децата от ранна детска възраст.

 

Учебната година започва на 15 септември и приключва на 30 юни, а през лятото детското заведение продължава да дава най-доброто за грижата на своите малки възпитаници, осигурявайки им разнообразни извънкласни занимания.

 

Обучението е организирано в групи. Дневна програма на детското заведение включва занятия по български език и литература, математика, социален и природен свят, игрова култура, музика, изобразително изкуство и физическа култура.

 

Традиция е представянето на добри педагогически практики, презентиране на педагогически ситуации по различни направления, работа с природни материали. Приоритет в работата на педагозите е развитието на личността на детето, неговите таланти, умствени и физически способности.

 

В ежедневната си работа целият екип се стреми да осигури качествен възпитателно-образователен процес, в което влагат много знания, умения, опит и педагогическо майсторство. Спътник в ежедневната им екипна работа е вниманието към децата, опазване техните живот, здраве, спокойствие, достойнство и психика.

 

Игрите са естествен спътник във времето, което те прекарват в детската градина.

 

Малките възпитаници в ДГ Китка получават качествена подготовка за училище в позитивна образователна среда и възможност успешно да овладяват познанието, красотата и вълшебството на приказното детство.

 

Допълнителни занимания

 

Детска градина Китка, Нови пазар предлага различни допълнителни дейности, записването за които е по желание на родителя.

 

Провеждат се в екологична и богато стимулираща среда с образователна и практическа насоченост, дават удовлетвореност на желанията и потребностите от спортна и художествено-твоческа и естетическа дейност, прагматична подготовка, обща култура.

 

Допълнителните дейности са средство за осъществяване на разнообразен и съдържателен живот на децата в детската градина:

 

  • емоционално наситен;

 

  • естетически и нравствено въздействащ;

 

  • повишаващ настроението и поддържащ жизнеността;

 

  • възпитаващ и формиращ ценни качества на личността.

 

Провеждат се в режимното време в детската градина, нормативно регламентирано.

 

Контакти

Детска градина №1 Китка

Град Нови пазар, Община Нови пазар, ул. Стефан Караджа 40
Телефон: 053723486
GSM: 0885302764
Интернет сайт: www.dgkitka.com

Галерия

Детска градина 1 Китка
Детска градина 1 Китка
Детска градина 1 Китка
Детска градина 1 Китка
Детска градина 1 Китка
Детска градина 1 Китка
Детска градина 1 Китка
Детска градина 1 Китка
Детска градина 1 Китка
Детска градина 1 Китка
Детска градина 1 Китка
Детска градина 1 Китка
Детска градина 1 Китка
Детска градина 1 Китка
Детска градина 1 Китка
Детска градина 1 Китка
Детска градина 1 Китка
Детска градина 1 Китка
Детска градина 1 Китка
Детска градина 1 Китка
Детска градина 1 Китка

Още Детски градини в Град Нови пазар

Още Детски градини в Община Нови пазар