Регистър на детските градини

Детска градина Щурче, Село Расово - Мисия

авторитетно детско заведение расово

авторитетно детско заведение расово, дг село расово, дг щурче расово, детска градина село расово, детска градина със собствен имидж расово, детска градина със собствен облик расово, детска градина щурче, детска градина щурче расово, добра подготовка за училище расово, желана и обичана среда за развитие расово, желано и обичано място за игри расово, качествено обучение и възпитание расово, квалифицирани педагози с опит расово, любимо детско заведение расово, любимо мясо за игри расово, любимо място за игри и забавление расово, любимо място на малките палавници расово, предучилищна подготовка село расово, привлекателно детско заведние расово, съвременно детско заведение расово, център за творчество и забавление расово

Детска градина Щурче
Мисия

Мисията на ДГ Щурче, село Ресово е създаването на модерна и благоприятна среда за развитие, непрекъснато образование и възпитание на децата, осигурявайки им:

 

  • Овладяване на ДОС за предучилищна възраст и стандартите на ЕС.

 

  • Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, добродетели и култура.

 

  • Развитие на индивидуалните качества на всяко дете и стимулиране на творческите заложби.

 

  • Духовно, физическо и социално израстване и развитие.

 

  • Придобиване за знания и компетенции.

 

  • Умения за оцеляване в ситуации на промени.

 

  • Обучение, насочено към придобиване на социални умения.

 

 

Детска градина Щурче
Детска градина Щурче

Контакти

Детска градина Щурче

Село Расово, Община Медковец, ул. Цветан Йосов Бояджиев14
Телефон: 097292799
Факс: 097292799

Галерия

Детска градина Щурче
Детска градина Щурче

Още Детски градини в Община Медковец