Регистър на детските градини

Детска градина Щастливо детство, Село Мечка - Мисия и Визия

дг село мечка

дг село мечка, дг щастливо детство село мечка, детска градина село мечка, детска градина със собствен облик мечка, детско заведение за възпитание и игри мечка, детско заведение село мечка, детско заведение със собствен имидж мечка, желана и обичана среда за развитие мечка, желано детско заведние село мечка, желано и обичано място за игри мечка, качествено обучение и възпитание мечка, качествено обучение и възпитание село мечка, квалифицирани педагози с богат опит мечка, отлична подготовка за училище село мечка, привлекателно детско заведние мечка

Детска градина Щастливо детство
Мисия и Визия

МИСИЯ

 

  • Създаване на благоприятна, позитивна и разнообразна среда за развитие на всяко дете.

 

  •  Подкрепа и вяра в потенциалните възможности на всяко дете.

 

  •  Развитие на детския личностен потенциал, съобразявайки се с динамиката на развитието на детето и културните различия.

 

  •  Поставяне основите на толерантно отношение към междукултурните различия.

 

  •  Интегриране на децата от етническите малцинства към възпитателно - образователния процес в детската градина.

 

  •  Приобщаване на родителската общественост като партньор в дейността на детската градина.

 

 


ВИЗИЯ

 

  •  Място, където детето се чувства щастливо, защитено, уважавано и подкрепяно;

 

  •  Предпочитана среда за 3-6-годишните деца, където се работи за тяхното умствено, физическо, емоционално, личностно и социално развитие;

 

  •  Център за родители, намиращи подкрепа, сътрудничество, педагогическа информация;

 

  •  Средище на хора, които обичат децата и професията си поддържат квалификацията си, стремят се към висока професионална реализация и са удовлетворени от работата си.

 

Контакти

Целодневна детска градина Щастливо детство

Село Мечка, Община Плевен, ул. Васил Левски 58
Телефон: 063565368

Галерия

Още Детски градини в Община Плевен

ДЕТСКА ГРАДИНА ИГЛИКА

ДЕТСКА ГРАДИНА ИГЛИКА, Беглеж

ДЕТСКА ГРАДИНА ИГЛИКА, Беглеж е единственото детско заведение на територията на населеното място. Детското заведение е с общинско финансиране за обучение и възпитание на деца от три д