Регистър на детските градини

Детска градина Усмивка, Град Опака

авторитено детско заведение опака

авторитено детско заведение опака, градина с богата история опака, градина с дългогодишни традиции опака, дг усмивка град опака, дг усмивка опака, дг усмивка с изнесени групи, детска градина в град опака, детска градина опака с изнесени групи, детска градина с богата история опака, детска градина с изнесени групи, детска градина с изнесени групи град опака, детска градина с отлична база опака, детска градина с традиции опака, детска градина с утвърдени традиции опака, детска градина усмивка, детска градина усмивка град опака, детска градина усмивка опака, детска градина усмивка с изнесени групи, детско заведение в град опака, добра подготовка за училище опака, екип от компетентни педагози опака, желано детско заведние опака, желано и любимо място за децата опака, квалифициран персонал от педагози опака, квалифицирани педагози с богат опит опака, предпочитано детско заведние опака, препоръчано детско заведние опака, привлекателно детско заведение опака, утвъдено детско заведение опака

Детска градина Усмивка
Информация

Детска градина Усмивка

Детска градина Усмивка е детско заведение с богата история, дългогодишни традиции и утвърден престиж, заемащо достойно място в предучилищното възпитание и обществен живот в община Опака.

 

Обхваща една детска градина в град Опака и и три изнесени групи към нея в селата Голямо Градище и Крепча. За децата от селата, в които няма детски градини е осигурен специализиран транспорт.


Финансира се с общински средства.


Детската градина и изнесените групи към нея, разполагат с добре оборудвани занимални, спални, кухненски блокове, детски площадки и модерни съоръжения съобразени с изискванията за безопасност и сигурност за живота и здравето на малките палавници.


Многобразието на кътове за игра и занимания по интереси дава възможност за развиване на наклонностите до равнище на способности и творческа изява на децата.


В детската градина се отглеждат и възпитават деца от две до седемгодишна възраст, за които полага грижи екип от квалифицирани педагози с богат професионалкен опит.


Основни приоритети в работата на екипа е качеството на детското обучение и възпитание, подготовяйки малките възпитаници за училище.


Програмите, по които се осъществява обучението на децата, са утвърдени от МОН.

Хармоничният режим на всяка възрастова група включва ежедневно образователни занимания, часове за игри на открито, занимания с изкуства, сън и хранения.


Детска градина Усмивка дава възможност на малките палавници, успешно да овладяват познанието, красотата и вълшебството на приказното детство.


Директор на детското заведение е г-жа Румянка Радева.

 

Групи

 

 

Детска градина Усмивка, гр. Опака е привлекателно и предпочитано детско заведение със съвременно управление и ерудиран педагогически екип.


Приетите и записани деца са формирани по възрастов признак, разпределени в следните групи:


гр. Опака

тел.: 0879936272

 
Втора група

от 3 до 4 г. деца

 

Диляна Радева - главен учител

Елиз Мунева - учител

 

Трета група

5 г. деца

 

Анелия Неделчева - старши учител

Лейля Шабанова - старши учител

 

Нурджихан Мустафова - помощник възпитател

Айсун Аднанва - помощник възпитател

 


с. Крепча

тел.: 0876585537 

 
Трета смесена група

от 3 до 5 г. деца

 

Теменужка Иванова - старши учител

Сабрие Небиева - старши учител

 

Четвърта смесена група

от 4 до 6 г. деца

 

Надка Трифонова - старши учител

Нелбюл Басриева - старши учител

 

Димитринка Иванова - помощник възпитател

Сабриие Сеийфи - помощник възпитател

Бенгинар Селимова - помощник възпитател

 


с. Голямо Градище

тел.: 0876129377

 
Разновъзрастова група

от 3 до 6 г. деца

 

Назифе Мехмедова - старши учител

Айтен Юснюева - учител


Калбие Османова - помощник възпитател

Бедиха Акифова - помощник възпитател

 

Контакти

Детска градина Усмивка

Град Опака, Община Опака, ул. Съединение 17
Телефон: 060392389
GSM: 0879936272, 0899918017
Интернет сайт: usmivka-opaka.eu

Галерия

Детска градина Усмивка
Детска градина Усмивка
Детска градина Усмивка
Детска градина Усмивка
Детска градина Усмивка
Детска градина Усмивка
Детска градина Усмивка
Детска градина Усмивка
Детска градина Усмивка
Детска градина Усмивка
Детска градина Усмивка
Детска градина Усмивка
Детска градина Усмивка
Детска градина Усмивка
Детска градина Усмивка
Детска градина Усмивка
Детска градина Усмивка
Детска градина Усмивка
Детска градина Усмивка
Детска градина Усмивка
Детска градина Усмивка
Детска градина Усмивка
Детска градина Усмивка

Още Детски градини в Община Опака

Детска градина Усмивка

Детска градина Усмивка, Опака

Детска градина Усмивка е детско заведение с богата история, дългогодишни традиции и утвърден престиж, заемащо достойно място в предучилищното възпитание и обществен живот в община Опака. Обхв