Регистър на детските градини

Детска градина Светлина, Село Рибново - Мисия

авторитетно детско заведение рибново

авторитетно детско заведение рибново, висококвалифицирани педагози рибново, градина с богата история рибново, градина с дългогодишни традиции рибново, дг рибново, дг светлина, дг светлина рибново, детска градина рибново, детска градина с отлична база рибново, детска градина с традиции рибново, детска градина с утвърдени традиции рибново, детска градина светлина, детска градина светлина рибново, добра подготовка за училище рибново, екип от компетентни педагози рибново, желано детско заведние рибново, желано и любимо място за децата рибново, квалифициран персонал от педагози рибново, квалифицирани педагози с богат опит рибново, любимо място за децата рибново, място за игри и забаления рибново, предпочитано детско заведние рибново, препоръчано детско заведние рибново, привлекателно детско заведение рибново, утвъдено детско заведение рибново

Детска градина Светлина
Мисия

Мисията на ДГ Светлина, Рибново е създаването на модерна и благоприятна среда за развитие, непрекъснато образование и възпитание на децата, осигурявайки им:

 

  • Овладяване на ДОС за предучилищна възраст и стандартите на ЕС.

 

  • Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, добродетели и култура.

 

  • Обучение, насочено към придобиване на социални умения, добри маниери и култура на общуване.

 

  • Развитие на индивидуалните качества на всяко дете и стимулиране на творческите заложби.

 

  • Духовно, физическо и социално израстване и развитие.

 

  • Обогатяване духовния свят на децата чрез изкуството.

 

  • Опознаване и запазване на българските традиции.

 

  • Придобиване за знания и компетенции.

 

  • Умения за оцеляване в ситуации на промени.

 

  • Мисията на детското заведение е една - да развива потенциала на всяко едно дете.

Контакти

Целодневна детска градина Светлина

Телефон: 0882900436

Галерия

Още Детски градини в Община Гърмен