Регистър на детските градини

Детска градина Света Анна, Град Сапарева баня

авторитетно детско заведение сапарева баня

авторитетно детско заведение сапарева баня, градина със собствен имидж сапарева баня, дг сапарева баня, дг света анна, дг света анна сапарева баня, детска градина град сапарева баня, детска градина с богата история сапарева баня, детска градина с изнесени групи сапарева баня, детска градина с традици сапарева баня, детска градина с филиали сапарева баня, детска градина сапарева баня, детска градина света анна, детска градина света анна сапарева баня, желано детско заведние сапарева баня, желано и обичано място за игри сапарева баня, качествено обучение сапарева баня, квалифицирани възпитатели сапарева баня, място за игри и забавление сапарева баня, място за обучение и възпитани сапарева баня, отлична подготовка за училище сапарева баня, педагози с богат опит сапарева баня, предпочитано детско заведение сапарева баня, препоръчано детско заведение сапарева баня, утвърено детско заведние сапарева баня

Детска градина Света Анна
Информация

Детска градина Света Анна

Детска градина Света Анна е детско заведение с дългогодишни традиции и утвърден престиж, заемащо достойно място в предучилищното възпитание и обществен живот на град Сапарева баня.

 

Отворила врати през 1960/1961 година, за да посрещне своите малки възпитаници, създавайки благоприятна, позитивна и разнообразна среда за тяхното развитие, обучение и възпитание. 

 

През 1973/1974 г. год. детската градина се помещава в две сгради - в предишната - на центъра и в новооткритата през 1971 год. двуетажна сграда до парка. Разкрита е и яслена група. 

 

През 1977 год. в частна къща в село Гюргево е разкрита нова група.

 

През учебната 1978 - 1979 год. в детското заведение се отглеждат и възпитават 125 деца в пет групи - три в Сапарева баня, една в квартал Гюргево и една новооткрита в квартал Сапарево.

 

На 20. 05. 1982 год. тържествено е открита новата сграда на ЦДГ в град Сапарева баня, построена по типов проект специално за детско заведение.

 

През 1994/1995 одг. детското заведение започва работа по програмата на доц. Витанова. 


През учебната 2007 /2008 год. е направен основен ремонт на сградата и двора. Детската градина е изцяло обновена. Разполага с богата материална база включваща зали за игри и обучение, занимални и спални за децата, кухненски блок, озеленен двор оборудван с модерни и съвременни съоръжения за игра на малките палавници. Помещенията в градината са просторни, светли и хигиенични. Занималните са оборудвани съобразно индивидуалните потребности на децата.


От месец февруари 2008 год. детската градина преминава на делегиран бюджет. С решение на Община Сапарева баня ЦДГ Света Анна е преобразувана в ОДЗ с филиали в селата Ресилово и Овчарци, където функционират по една една яслена и една градинска група и в Сапарево с една група ДГ. 


Към момента в детското заведение се отглеждат и възпитават деца от две до седемгодишна възраст, разпределени в седем групи, за които полага грижи екип от квалифицирани педагози с богат професионалкен опит, защитили професионално-квалификационна степен.

 

Основни приоритети в работата на колектива са качеството на детското обучение и възпитание, качествена подготовка за училище в позитивна образователна среда.

 

Педагогическият персонал на детското заведение работи за утвърждаване на детската градина като желана и обичана среда за развитие, възпитание и игри.

 

Възпитанието и обучението на децата се организира и провежда в съответствие с образователни изисквания на МОН и осигурява отлична подготовка за училище.

 

Дневният режим е гъвкав и осигурява равностойно присъствие на трите основни за детското развитие дейности: Игри - Обучение - Труд. Създадени са условия за „равен старт” на всички деца.

 

Децата се възпитават в зачитане духа на националните традиции и ценност, в грижа към земята, опазване на природата и любов към животните. Всички начинания, стремежи и вълнения срещат подкрепа и разбиране от педагозите.

 

ДГ Света Анна е любимо място за малките палавници, център на творчество и сътрудничество между деца, родители и учители. Възпитаниците на детското заведение получават грижи, обич и всеотдайност.

 

Временно изпълняаващ длъжността директор на детското заведение е г-жа Цветана Гладникова.

Контакти

Обединено детско заведение Св. Анна

Град Сапарева баня, Община Сапарева баня, ул. Отец Паисий 10
GSM: 0879807288
Интернет сайт: dg-svanna.com

Галерия

Детска градина Света Анна
Детска градина Света Анна
Детска градина Света Анна
Детска градина Света Анна
Детска градина Света Анна
Детска градина Света Анна

Още Детски градини в Община Сапарева баня

Детска градина Света Анна

Детска градина Света Анна, Сапарева баня

Детска градина Света Анна е детско заведение с дългогодишни традиции и утвърден престиж, заемащо достойно място в предучилищното възпитание и обществен живот на град Сапарева баня. Отворила в