Регистър на детските градини

Детска градина Радост, Град Ихтиман

авторитетно детско заведение ихтиман

авторитетно детско заведение ихтиман, вълшебства и приказно детство ихтиман, градина с филиал в село стамболово, градина със собствен имидж ихтиман, дг ихтиман, дг радост ихтиман, детска градина в село стамболово, детска градина радост, детска градина радост град ихтиман, детска градина радост ихтиман, детска градина със запазени традиции ихтиман, детска градина със собствен облик ихтиман, детско заведение ихтиман, детско заведение радост ихтиман, желано и обичано място за игри ихтиман, квалифицирани възпитатели ихтиман, квалифицирани педагози ихтиман, любимо място за децата ихтиман, любимо място за игри ихтиман, място за игри и забавление ихтиман, отлична подготовка за училище ихтиман, предпочитана детска градина ихтиман, препоръчана детска градина ихтиман, препоръчано детско заведение ихтиман, престижна детска градина ихтиман, престижно детско заведение ихтиман, приказно и вълшебно място ихтиман, център на творчество и игри ихтиман

Детска градина Радост
Информация

Детска градина Радост

 

Детска градина Радост, град Ихтиман отваря врати през 1976 год. под името ОДЗ Калина Милчева, за да посрещне своите първи 140 малки възпитаници, разпределени в 6 групи / 4 групи детска градина и 2 групи ясла /.


Утвърдила се като престижна детска градина със собствен имидж и утвърдено място в системата на предучилищното възпитание. Финансира се с общински средства.


От 1983 година към градината функционира и филиал в село Стамболово с една разновъзрастова група.


През 2008 год. с решение на ОбС град Ихтиман и Заповед на Кмета община Ихтиман е закрита яслената група и е създадено ДЦДУ град Ихтиман.


През 2019 год. в детското заведение е наличен и фунционира Ресурсен кабинет, за обучение и възпитание на деца със СОП.


Детската градина и филиалът разполагат с добре оборудвани занимални, спални, кухненски блокове, физкултурен салон, детски площадки и модерни съоръжения съобразени с изискванията за безопасност и сигурност за живота и здравето на малките палавници.


Към момента в ДГ Радост се отглеждат и възпитават деца от три до седемгодишна възраст в 5 групи / 4 в основната сграда в град Ихтиман и 1 разновъзрастова в село Стамболово /, за които полага грижи екип от квалифицирани педагози с богат професионален опит.


Възпитанието и обучението на децата се организира и провежда в съответствие с ДОИ и осигурява отлична подготовка за училище.


ДГ Радост се стреми към формирането на собствен облик, да бъде привлекателно и модерно, с висок обществен престиж заведение, полагащо основите на подготовката на децата за реалния живот.

 

Екипът на детската градина е съставен от високо квалифицирани специалисти, които се грижат с любов, внимание и всеотдайност за своите малки възпитаници.

 

Грижата за децата е едно голямо предизвикателство, затова основна задача на екипа е насочването на децата към самостоятелност и творческо мислене.

 

В детската градина децата получават обич и подкрепа, когато са неуверени, биват възпитавани в чувство на отговорност и добри маниери.

 

Детска градина Радост е място, където се гарантира и реализира цялостно обучение и възпитание на децата с цел изграждане на личности със самочувствие и индивидуалност.

 

Детското заведение се стреми да отговори на потребностите на децата и очакванията на родителите, да ги приобщи към националните традиции, ценности и култура.

 

Директор на детската градина е г-жа Таня Станкова.

 

Контакти

Детска градина Радост

Град Ихтиман, Община Ихтиман, ул. Шипка №14
Телефон: 072482373, 072482327
GSM: 0889445338, 0877742504
Интернет сайт: dgradost-ihtiman.com

Галерия

Детска градина Радост
Детска градина Радост
Детска градина Радост
Детска градина Радост
Детска градина Радост
Детска градина Радост
Детска градина Радост
Детска градина Радост
Детска градина Радост
Детска градина Радост
Детска градина Радост
Детска градина Радост
Детска градина Радост
Детска градина Радост
Детска градина Радост
Детска градина Радост
Детска градина Радост
Детска градина Радост
Детска градина Радост
Детска градина Радост
Детска градина Радост
Детска градина Радост
Детска градина Радост
Детска градина Радост

Още Детски градини в Община Ихтиман