Регистър на детските градини

Детска градина Мир, Град Козлодуй

възпитание и социализация на децата козлодуй

възпитание и социализация на децата козлодуй, грижи внимание и всеотдайност към децата, детска градина мир, детска градина мир козлодуй, детско заведение град козлодуй, екип от квалифицирани педагози козлодуй, екологично възпитание и закаляване на децата, желана и обичана среда за развитие козлодуй, желано и любимо място за децата козлодуй, желано място за възпитани и игри козлодуй, качествно възпитание и грижи за децата козлодуй, образование екологична култура и здраве козлодуй, педагогически подход за комфорт на децата, подготвен квалифициран педагогически персонал, привлекателно детско заведение козлодуй

Детска градина Мир
Информация

Информация

 

Детска градина Мир е детско заведение в град Козлодуй, ж.к. 1.

       

В детското заведение се обучават, възпитават и отглеждат 135 деца в 6 възрастови групи. Две яслени и четири групи за деца от 3 до 7 години.


За децата в детската ясла се грижат 4 медицински сестри и 4 помощник възпитатели.
В детската градина работят 8 квалифицирани педагози в областта на предучилищната педагогика и четирима помощник възпитатели.


От учебната 2016/2017 г., детска градина Мир работи по иновативна програмна система, разработена от педагогическия екип. Целта ни е да направим съпричастни, адаптивни и инициативни децата към проблемите на съвременното общество , като създадем гражданско съзнание у тях, увеличавайки инициативите ориентирани към включване на децата и родителите в дейности със здравна и екологична насоченост.


Това ще постигнем чрез, възпитание и социализация на децата, осъществявано чрез всички направления по ДОС за предучилищното образование и постигане на екологична култура и здраве, чрез завишен брой на основните форми - ситуациите по физическа култура и околен свят.


Мисията на детска градина Мир за следващите 4 години ще бъде екологичното възпитание и закаляването на детето, като част от гражданската социализация на личността. Наш приоритет ще бъде подобряване на материално – техническата и дидактична база на детската градина, повишаване квалификацията на персонала, сътрудничество с родителите.


Нашите ценности са:

 

 

  • Образование

 

  • Възпитание

 

  • Социализация

 

  • Здравето на децата

 


Наши силни страни са:

 

  • Прилагане на педагогически подходи, осигуряващи комфорта на децата и стимулиращи мисловните процеси.

 

  • Осигуреност с добре подготвен и квалифициран педагогически персонал.

 

  • Осигурено е здравно обслужване.

 

  • Сътрудничество и добра връзка с родителите.

 

  • Синхрон и екипност между всички страни в педагогическото взаимодействие.

 

  • Високо ниво на училищна готовност.

 


Детското заведение се стреми да отговори на потребностите на децата и очакванията на родителите, да ги приобщи към националните традиции, ценности и култура.

 


Директор на детска градина Мир, Козлодуй е г-жа Мая Йонова.

 

Контакти

Семеен хотел Тодоров

Град Козлодуй, Община Козлодуй, ул. Тракия 11
Телефон: 097380233

Галерия

Детска градина Мир
Детска градина Мир
Детска градина Мир
Детска градина Мир

Още Детски градини в Град Козлодуй

Още Детски градини в Община Козлодуй