Регистър на детските градини

Детска градина Мир, Град Козлодуй

възпитание и социализация на децата козлодуй

възпитание и социализация на децата козлодуй, грижи внимание и всеотдайност към децата, детска градина мир, детска градина мир козлодуй, детско заведение град козлодуй, екип от квалифицирани педагози козлодуй, екологично възпитание и закаляване на децата, желана и обичана среда за развитие козлодуй, желано и любимо място за децата козлодуй, желано място за възпитани и игри козлодуй, качествно възпитание и грижи за децата козлодуй, образование екологична култура и здраве козлодуй, педагогически подход за комфорт на децата, подготвен квалифициран педагогически персонал, привлекателно детско заведение козлодуй

Галерия

Детска градина Мир
Детска градина Мир
Детска градина Мир
Детска градина Мир

Детска градина Мир
Информация

Информация

 

Детска градина Мир е детско заведение в град Козлодуй, ж.к. 1.

       

В детското заведение се обучават, възпитават и отглеждат 135 деца в 6 възрастови групи. Две яслени и четири групи за деца от 3 до 7 години.


За децата в детската ясла се грижат 4 медицински сестри и 4 помощник възпитатели.
В детската градина работят 8 квалифицирани педагози в областта на предучилищната педагогика и четирима помощник възпитатели.


От учебната 2016/2017 г., детска градина Мир работи по иновативна програмна система, разработена от педагогическия екип. Целта ни е да направим съпричастни, адаптивни и инициативни децата към проблемите на съвременното общество , като създадем гражданско съзнание у тях, увеличавайки инициативите ориентирани към включване на децата и родителите в дейности със здравна и екологична насоченост.


Това ще постигнем чрез, възпитание и социализация на децата, осъществявано чрез всички направления по ДОС за предучилищното образование и постигане на екологична култура и здраве, чрез завишен брой на основните форми - ситуациите по физическа култура и околен свят.


Мисията на детска градина Мир за следващите 4 години ще бъде екологичното възпитание и закаляването на детето, като част от гражданската социализация на личността. Наш приоритет ще бъде подобряване на материално – техническата и дидактична база на детската градина, повишаване квалификацията на персонала, сътрудничество с родителите.


Нашите ценности са:

 

 

  • Образование

 

  • Възпитание

 

  • Социализация

 

  • Здравето на децата

 


Наши силни страни са:

 

  • Прилагане на педагогически подходи, осигуряващи комфорта на децата и стимулиращи мисловните процеси.

 

  • Осигуреност с добре подготвен и квалифициран педагогически персонал.

 

  • Осигурено е здравно обслужване.

 

  • Сътрудничество и добра връзка с родителите.

 

  • Синхрон и екипност между всички страни в педагогическото взаимодействие.

 

  • Високо ниво на училищна готовност.

 


Детското заведение се стреми да отговори на потребностите на децата и очакванията на родителите, да ги приобщи към националните традиции, ценности и култура.

 


Директор на детска градина Мир, Козлодуй е г-жа Мая Йонова.

 

Контакти

Детска градина Мир

Град Козлодуй, Община Козлодуй, ул. Тракия 11
Телефон: 097380233

Още Детски градини в Град Козлодуй

Още Детски градини в Община Козлодуй