Регистър на детските градини

Детска градина Маргаритка, Град Смядово - Мисия и Визия

градина със собствен имидж сухиндол

градина със собствен имидж сухиндол, дг град смядово, дг маргаритка, дг маргаритка град смядово, дг маргаритка смядово, дг смядово, детска градина град смядово, детска градина маргаритка, детска градина маргаритка град смядово, детска градина маргаритка смядово, детска градина с традици смядово, детска градина смядово, детско заведение с висок престиж смядово, детско заведение смядово, детско заведение със собствен облик смядово, добро възпитание смядово, желано детско заведние смядово, желано и обичано място за игри смядово, качествено обучение смядово, квалифицирани възпитатели смядово, квалифицирани педагози смядово, място за игри и забавление смядово, място за обучение и възпитани смядово, отлична подготовка за училище смядово, педагози с богат опит смядово, препоръчано детско заведение смядово, утвърено детско заведние смядово

Детска градина Маргаритка
Мисия и Визия

МИСИЯ

 

  • Създаване на благоприятна, позитивна и разнообразна среда за развитие на всяко дете.

 

  • Подкрепа и вяра в потенциалните възможности на всяко дете.

 

  • Развитие на детския личностен потенциал, съобразявайки се с динамиката на развитието на детето и културните различия.

 

  • Поставяне основите на толерантно отношение към междукултурните различия.

 

  • Интегриране на децата от етническите малцинства към възпитателно - образователния процес в детската градина.

 

  • Приобщаване на родителската общественост като партньор в дейността на детската градина.

 


ВИЗИЯ

 

  • Място, където детето се чувства щастливо, защитено, уважавано и подкрепяно.

 

  • Предпочитана среда за 2-6-годишните деца, където се работи за тяхното умствено, физическо, емоционално, личностно и социално развитие.

 

  • Център за родители, намиращи подкрепа, сътрудничество, педагогическа информация.

 

  • Средище на хора, които обичат децата и професията си поддържат квалификацията си, стремят се към висока професионална реализация и са удовлетворени от работата си.

 

Контакти

Обединено детско заведение Маргаритка

Град Смядово, Община Смядово, ул. Цар Калоян №5
GSM: 0898234991
Интернет сайт: dgmargaritkasmyadovo.com

Галерия

Детска градина Маргаритка
Детска градина Маргаритка
Детска градина Маргаритка
Детска градина Маргаритка
Детска градина Маргаритка
Детска градина Маргаритка

Още Детски градини в Община Смядово

Детска градина Маргаритка

Детска градина Маргаритка, Смядово

Детска градина Маргаритка е детско заведение с дългогодишни традиции и утвърден престиж, заемащо достойно място в предучилищното възпитание и обществен живот на община Смядово. Отварила врати