Регистър на детските градини

Детска градина Здравец, Град Брацигово

авторитено детско заведение брацигово

авторитено детско заведение брацигово, градина с дългогодишни традиции брацигово, градина с отлична база брацигово, дг здравец брацигово, детска градина здравец брацигово, детска градина здравец град брацигово, добра подготовка за училище брацигово, екип от компетентни педагози брацигово, желано детско заведние брацигово, желано и любимо място за децата брацигово, качествено обучение и възпитание брацигово, квалифициран персонал от педагози брацигово, квалифицирани педагози с богат опит брацигово, любимо детско заведение брацигово, любимо мясо за игри брацигово, място за игри и забаление брацигово, предпочитано детско заведние брацигово, предучилищна подготовка брацигово, препоръчано детско заведние брацигово, престижно детско заведение брацигово, привлекателно детско заведение брацигово, съвременно детско заведение брацигово, утвъдено детско заведение брацигово, център за творчество и забавление брацигово

Детска градина Здравец
Информация

Детска градина Здравец

ДГ Здравец е детско заведение с дългогодишни традиции, заемаща достойно място в предучилищното възпитание и обществен живот на град Брацигово.

 

Отварила врати, за да посрещне своите малки възпитаници в един приказен рай. Утвърдила се като престижно детско заведение със собствен имидж и утвърдено място в системата на предучилищното възпитание.


Разполагат с отлична база, просторни помещения, зали за игри и обучение, няколко методически кабинета, физкултурен салон и озеленен двор оборудван с модерни съоръжения съобразени с изискванията за безопасност и сигурност за живота и здравето на децата.


Многобразието на кътове за игра и занимания по интереси дава възможност за развиване на наклонностите до равнище на способности и творческа изява на децата.


В детската градина се отглеждат и възпитават деца от три до седемгодишна възраст, за които полагат грижи висококвалифицирани педагози с богат професионалкен опит, защитили професионално-квалификационна степен. Приетите и записани деца са разпределени в една яслена и четири градински групи.


Организацията на работа в детското заведение е целогодишна, с целодневен престой на децата от 7:00 до 19:00 часа. Осигурено е хранене 4 пъти дневно включващо - закуска, междинна закуска в 10 часа, обяд и следобедна закуска, по меню одобрено от специалисти.


Програмите, по които се осъществява обучението на децата, са утвърдени от МОН.

 

Традиция е представянето на добри педагогически практики, презентиране на педагогически ситуации по различни направления, работа с природни материали. Приоритет в работата на педагозите през годините е развитието на личността на детето, неговите таланти, умствени и физически способности.

 

В ежедневната си работа целият екип се стреми да осигури качествен възпитателно-образователен процес, в което влагат много знания, умения, опит и педагогическо майсторство. Спътник в ежедневната им екипна работа е вниманието към децата, опазване техните живот, здраве, спокойствие, достойнство и психика.

 

 

Директор на детското заведение е г-жа Величка Грозева.

 

Обучение

 

Дейността свързана с обучението в ДГ Здравец, гр. Брацигово се осъществява по одобрената от МОН програма, специално разработена за развитието на децата от ранна детска възраст.

 

Учебната година започва на 15 септември и приключва на 30 юни, а през лятото детското заведение продължава да дава най-доброто за грижата на своите малки възпитаници, осигурявайки им разнообразни извънкласни занимания.

 

Обучението е организирано в групи. Дневна програма на детското заведение включва занятия по български език и литература, математика, социален и природен свят, игрова култура, музика, изобразително изкуство и физическа култура.

 

Традиция е представянето на добри педагогически практики, презентиране на педагогически ситуации по различни направления, работа с природни материали. Приоритет в работата на педагозите е развитието на личността на детето, неговите таланти, умствени и физически способности.

 

В ежедневната си работа целият екип се стреми да осигури качествен възпитателно-образователен процес, в което влагат много знания, умения, опит и педагогическо майсторство. Спътник в ежедневната им екипна работа е вниманието към децата, опазване техните живот, здраве, спокойствие, достойнство и психика.

 

Игрите са естествен спътник във времето, което те прекарват в детската градина.

 

Малките възпитаници в ДГ Здравец, гр. Брацигояо получават качествена подготовка за училище в позитивна образователна среда и възможност успешно да овладяват познанието, красотата и вълшебството на приказното детство.

 

Контакти

Детска градина Здравец

Град Брацигово, Община Брацигово, ул. Христо Гьошев №5
GSM: 0893631117

Галерия

Детска градина Здравец
Детска градина Здравец
Детска градина Здравец
Детска градина Здравец
Детска градина Здравец

Още Детски градини в Община Брацигово

Детска градина Здравец

Детска градина Здравец, Брацигово

ДГ Здравец е детско заведение с дългогодишни традиции, заемаща достойно място в предучилищното възпитание и обществен живот на град Брацигово. Отварила врати, за да посрещне своите малки възп