Регистър на детските градини

Детска градина Д-р Стайко Стайков, Град Стрелча

авторитетно детско заведение стрелча

авторитетно детско заведение стрелча, г др стайко стайков, градина др стайко стайков стрелча, градина с отлична база стрелча, градина със собствен имидж стрелча, дг др стайко стайков стрелча, дг стрелча, детска градина град стрелча, детска градина др стайко стайков, детска градина др стайко стайков стрелча, детско заведение стрелча, добра подготовка за училище стрелча, желано детско заведние стрелча, желано и обичано място за игри стрелча, качествено обучение и възпитание стрелча, квалифицирани педагози с богат опит стрелча, любимо детско заведение стрелча, любимо мясо за игри стрелча, място за игри и забаление стрелча, отлична подготовка за училище стрелча, предпочитано детско заведение стрелча, предучилищна подготовка стрелча, препоръчано детско заведение стрелча, престижно детски заведение стрелча, привлекателно детско заведние стрелча, съвременно детско заведение стрелча, утвърдено детско заведение стрелча, утвърдило и наложило се детско заведение стрелча, център за творчество и забавление стрелча

Детска градина Д-р Стайко Стайков
Информация

Детска градина Д-р Стайко Стайков

Детска градина Д-р Стайко Стайков, град Стрелча отваря врати, за да посрещне своите първи малки възпитаници в един приказен рай.


Утвърдила се като престижно детско заведение със собствен имидж и утвърдено място в системата на предучилищното възпитание. Разполагат с отлична база, просторни помещения, зали за игри и обучение, озеленен двор оборудван с модерни съоръжения съобразени с изискванията за безопасност и сигурност за живота и здравето на децата.


ДГ Д-р Стайко Стайков е любимо място за малките палавници, център на творчество и сътрудничество между деца, родители и учители. Възпитаниците на детското заведение получават грижи, обич и всеотдайност.


Педагогическият персонал на детското заведение работи за утвърждаване на детската градина като желана и обичана среда за развитие, като притегателен център за удовлетворяване на социалните, образователните и специфични потребности на децата в унисон с предизвикателствата на времето.


Възпитанието и обучението на децата се организира и провежда в съответствие с ДОИ и осигурява отлична подготовка за училище.


ДГ Д-р Стайко Стайков се стреми към формирането на собствен облик, да бъде привлекателно и модерно, с висок обществен престиж заведение, полагащо основите на подготовката на децата за реалния живот.


Екипът на детското заведение е съставен от високо квалифицирани специалисти, които се грижат с любов, внимание и всеотдайност за своите малки възпитаници.


Грижата за децата е едно голямо предизвикателство, затова основна задача на екипа е насочването на децата към самостоятелност и творческо мислене.


В детската градина децата получават обич и подкрепа, когато са неуверени, биват възпитавани в чувство на отговорност и добри маниери.


Детска градина в град Стрелча е място, където се гарантира и реализира цялостно обучение и възпитание на децата с цел изграждане на личности със самочувствие и индивидуалност.


Детското заведение се стреми да отговори на потребностите на децата и очакванията на родителите, да ги приобщи към националните традиции, ценности и култура.


Директор на ДГ Д-р Стайко Стайков, гр. Стрелча е г-жа Пенка Филипова.

 

Контакти

Детска градина Д-р Стайко Стайков

Град Стрелча, Община Стрелча, ул. Недельо Сапунджиев 4
GSM: 0887693407
Интернет сайт: dg-strelcha.com

Галерия

Детска градина Д-р Стайко Стайков
Детска градина Д-р Стайко Стайков
Детска градина Д-р Стайко Стайков
Детска градина Д-р Стайко Стайков
Детска градина Д-р Стайко Стайков
Детска градина Д-р Стайко Стайков
Детска градина Д-р Стайко Стайков
Детска градина Д-р Стайко Стайков
Детска градина Д-р Стайко Стайков
Детска градина Д-р Стайко Стайков
Детска градина Д-р Стайко Стайков
Детска градина Д-р Стайко Стайков

Още Детски градини в Община Стрелча

Детска градина Д-р Стайко Стайков

Детска градина Д-р Стайко Стайков, Стрелча

Детска градина Д-р Стайко Стайков, град Стрелча отваря врати, за да посрещне своите първи малки възпитаници в един приказен рай. Утвърдила се като престижно детско заведение със собствен имидж и утвъ