Регистър на детските градини

Детска градина Дора Габе, Село Мирково - Занимания

авторитетно детско заведение мирково

авторитетно детско заведение мирково, градина дора габе мирково, градина с дългогодишни традиции мирково, дг дора габе, дг дора габе мирково, дг село мирково, детска градина дора габе, детска градина дора габе мирково, детска градина дора габе село мирково, детска градина с висок престиж мирково, детска градина с отлична база мирково, детска градина със собствен облик мирково, детско заведение дора габе мирково, детско заведение за възпитание и игри мирково, детско заведение село мирково, детско заведение със собствен имидж мирково, добра подготовка за училище мирково, екип от компетентни педагози мирково, желана и обичана среда за развитие мирково, желано детско заведние мирково, желано и обичано място за игри мирково, качествено обучение и възпитание мирково, квалифицирани педагози с богат опит мирково, любимо място на малките палавници мирково, място за игри и забавления мирково, отлична подготовка за училище мирково, престижно детско заведение мирково, привлекателно детско заведение мирково, утвъдено детско заведение мирково

Детска градина Дора Габе
Занимания

В ДГ Дора Габе, Мирково се стремят да развиват детските индивидуалност и творчество. Това се постига чрез създаването на подходящи и оптимални условия и среда за изява на личностните качества на децата.


В детското заведение са осигурени всички необходими условия за физическото, духовното, нравственото и социалното развитие на децата. Педагозите възпитават у децата духа на мира и толерантността, стремят се да приобщават възпитаниците си към българските традиции и културни ценности.


Програмата, по която работи детската градина включва занятия по български и чужди езици, спорт, изкуства, математика, природа и свят.


Всички нови познания помогнат на децата да развиват своите интелектуални дадености, физически заложби и емоционална индивидуалност.


Практическите занимания, част от програмата, учат малките възпитаници на дисциплина и отговорност, които са важни елементи от порастването и формирането на тяхната личност.


Уроците за децата са под формата на игра. Вниманието им се ангажира активно в процеса на обучение, така децата трупат знания за света около тях, развиват практични умения за живота.


В ДГ Дора Габе се посяват семената на специално отношение към природата - семената на обичта и уважението към дугите.

 

Допълнителни занимания

 

ДГ Дора Габе, Мирково предлага различни допълнителни дейности, записването за които е по желание на родителя.

 

Провеждат се в екологична и богато стимулираща среда с образователна и практическа насоченост, дават удовлетвореност на желанията и потребностите от спортна и художествено-твоческа и естетическа дейност, прагматична подготовка, обща култура.

 

Допълнителните дейности са средство за осъществяване на разнообразен и съдържателен живот на децата в детската градина:

 

  • емоционално наситен;

 

  • естетически и нравствено въздействащ;

 

  • повишаващ настроението и поддържащ жизнеността;

 

  • възпитаващ и формиращ ценни качества на личността.

 

 

Провеждат се в режимното време в детската градина, нормативно регламентирано.

 

Участието на децата в дейностите по интереси може да бъде променяно, прекъсвано, прекратявано, подновявано.

 

Контакти

Детска градина Дора Габе

Село Мирково, Община Мирково, ул. Недельо Кюлафлиев 2
Телефон: 071822266
Интернет сайт: dgmirkovo.com

Галерия

Детска градина Дора Габе
Детска градина Дора Габе
Детска градина Дора Габе
Детска градина Дора Габе
Детска градина Дора Габе
Детска градина Дора Габе
Детска градина Дора Габе
Детска градина Дора Габе
Детска градина Дора Габе

Още Детски градини в Община Мирково