Регистър на детските градини

Детска градина Дора Габе, Село Мирково

Детска градина Дора Габе
Информация

Детска градина Дора Габе

 

Детска градина Дора Габе се намира в село Мирково, Софийска област. Детското заведение е с общинско финансиране.

 

В детското заведение са обособени целодневни групи, като децата са разпределени по възрасти от една до седем годишна възраст.

 

Обучението на децата по всички направления е съобразно с държавните образователни изисквания на МОН, като акцентът в програмите е естетическото възпитание на подрастващите.

 

Детска градина Дора Габе разполага с екип от квалифицирани педагози, отлични професионалисти с богат опит, които полагат грижи за своите малки възпитаници.

 

Педагогическият персонал на детското заведение работи за утвърждаване на детската градина като желана и обичана среда за развитие, като притегателен център за удовлетворяване на социалните, образователните и специфични потребности на децата в унисон с предизвикателствата на времето.

 

Възпитанието и обучението на децата се организира и провежда в съответствие с ДОИ и осигурява отлична подготовка за училище. 

 

Контакти

Детска градина Дора Габе

Село Мирково, Община Мирково, ул. Недельо Кюлафлиев 2
Телефон: 071822266

Още Детски градини в Община Мирково