Регистър на детските градини

Детска градина Васил Левски, Град Карлово - Мисия и Визия

авторитетно детско заведение карлово

авторитетно детско заведение карлово, градина васил левски карлово, дг васил левски карлово, дг карлово, детска градина в град карлово, детска градина карлово, детска градина със собствен облик карлово, детско заведение васил левски карлово, детско заведение за възпитание и игри карлово, детско заведение със собствен имидж карлово, желана и обичана среда за развитиее карлово, желано детско заведниее карлово, желано и обичано място за игри карлово, качествено обучение и възпитаниее карлово, квалифицирани педагози с богат опите карлово, любимо място на малките палавницие карлово, отлична подготовка за училищее карлово, предпочиатно детско заведение карлово, предпочитана детска градина карлово, препоръчана детска градинае карлово, привлекателно детско заведние карлово

Детска градина Васил Левски
Мисия и Визия

МИСИЯ

 

 

Осигуряване на качествено образование на 21 век.

 

Създаване на благоприятна, позитивна и разнообразна среда за развитие на всяко дете.

 

Подкрепа и вяра в потенциалните възможности на всяко дете.

 

Развитие на детския личностен потенциал, съобразявайки се с динамиката на развитието на детето и културните различия.

 

Поставяне основите на толерантно отношение към междукултурните различия.

 

Интегриране на децата от етническите малцинства към възпитателно- образователния процес в детската градина.

 

Приобщаване на родителската общественост като партньор в дейността на детската градина.

 

 


ВИЗИЯ

 

 

Място, където детето се чувства щастливо, защитено, уважавано и подкрепяно;

 

Предпочитана среда за 3-7-годишните деца, където се работи за тяхното умствено, физическо, емоционално, личностно и социално развитие;

 

Център за родители, намиращи подкрепа, сътрудничество, педагогическа информация;

 

Средище на хора, които обичат децата и професията си поддържат квалификацията си, стремят се към висока професионална реализация и са удовлетворени от работата си.

 

Контакти

Обединено детско заведение ВАСИЛ ЛЕВСКИ КАРЛОВО

Град Карлово, Община Карлово, ул. Хан Крум 23
Телефон: 033593382

Галерия

Още Детски градини в Град Карлово

Детска градина Гина Кунчева

Детска градина Гина Кунчева, Карлово

Детска градина Гина Кунчева е детско заведение с богата история, дългогодишни традиции и утвърден престиж, заемащо достойно място в предучилищното възпитание и обществен живот на град Карлово.

Още Детски градини в Община Карлово

Детска градина Гина Кунчева

Детска градина Гина Кунчева, Карлово

Детска градина Гина Кунчева е детско заведение с богата история, дългогодишни традиции и утвърден престиж, заемащо достойно място в предучилищното възпитание и обществен живот на град Карлово.