Регистър на детските градини

Детска градина Васил Левски, Град Карлово - Занимания

авторитетно детско заведение карлово

авторитетно детско заведение карлово, градина васил левски карлово, дг васил левски карлово, дг карлово, детска градина в град карлово, детска градина карлово, детска градина със собствен облик карлово, детско заведение васил левски карлово, детско заведение за възпитание и игри карлово, детско заведение със собствен имидж карлово, желана и обичана среда за развитиее карлово, желано детско заведниее карлово, желано и обичано място за игри карлово, качествено обучение и възпитаниее карлово, квалифицирани педагози с богат опите карлово, любимо място на малките палавницие карлово, отлична подготовка за училищее карлово, предпочиатно детско заведение карлово, предпочитана детска градина карлово, препоръчана детска градинае карлово, привлекателно детско заведние карлово

Детска градина Васил Левски
Занимания

Детска градина Васил Левски, Карлово се стремят да развиват детските индивидуалност и творчество. Това се постига чрез създаването на подходящи и оптимални условия и среда за изява на личностните качества на децата.


В детското заведение са осигурени всички необходими условия за физическото, духовното, нравственото и социалното развитие на децата. Педагозите възпитават у децата духа на мира и толерантността, стремят се да приобщават възпитаниците си към българските традиции и културни ценности.


Програмата, по която работи детската градина включва занятия по български и чужди езици, спорт, изкуства, математика, природа и свят.


Всички нови познания помогнат на децата да развиват своите интелектуални дадености, физически заложби и емоционална индивидуалност.


Практическите занимания, част от програмата, учат малките възпитаници на дисциплина и отговорност, които са важни елементи от порастването и формирането на тяхната личност.


Уроците за децата са под формата на игра. Вниманието им се ангажира активно в процеса на обучение, така децата трупат знания за света около тях, развиват практични умения за живота.


В ДГ Васил Левски се посяват семената на специално отношение към природата - семената на обичта и уважението към дугите.

 

Допълнителни занимания

Детска градина Васил Левски, Карлово предлага различни допълнителни дейности, записването за които е по желание на родителя.


Те са платена форма на обучение, осигуряваща устойчиво развитие на интересите, наклонностите и способностите на децата.


Провеждат се в екологична и богато стимулираща среда с образователна и практическа насоченост, дават удовлетвореност на желанията и потребностите от спортна и художествено-твоческа и естетическа дейност, прагматична подготовка, обща култура.


Провеждат се в режимното време в детската градина, нормативно регламентирано.


Участието на децата в дейностите по интереси може да бъде променяно, прекъсвано, прекратявано, подновявано.

Контакти

Обединено детско заведение ВАСИЛ ЛЕВСКИ КАРЛОВО

Град Карлово, Община Карлово, ул. Хан Крум 23
Телефон: 033593382

Галерия

Още Детски градини в Град Карлово

Детска градина Гина Кунчева

Детска градина Гина Кунчева, Карлово

Детска градина Гина Кунчева е детско заведение с богата история, дългогодишни традиции и утвърден престиж, заемащо достойно място в предучилищното възпитание и обществен живот на град Карлово.

Още Детски градини в Община Карлово

Детска градина Гина Кунчева

Детска градина Гина Кунчева, Карлово

Детска градина Гина Кунчева е детско заведение с богата история, дългогодишни традиции и утвърден престиж, заемащо достойно място в предучилищното възпитание и обществен живот на град Карлово.