Регистър на детските градини

Детска градина Алем мак, Град Трън - Непосредствени цели

авторитетно детско заведение град трън

авторитетно детско заведение град трън, ален мак трън, висококвалифициран персонал от педагози трън, градина ален мак трън, дг ален мак, дг ален мак трън, дг трън, детска градина ален мак трън, детска градина със собствен облик град трън, детско заведение ален мак, детско заведение град трън, детско заведение за възпитание и игри град трън, детско заведение с добра материала база град трън, детско заведение с утвърдени традиции трън, детско заведение със собствен имидж град трън, детство и игри трън, добра подготовка за училище град трън, екип от отлични педагози град трън, желана и обичана среда за развитие град трън, желано и обичано място за игри град трън, квалифицирани педагози с опит град трън, любимо място за децата град трън, любимо място за игри град трън, любимо място за малките палавници в град трън, любимо място на малките палавници град трън, място за възпитание и игри град трън, отлична подготовка за училище град трън, престижно детско заведение в град трън, привлекателно детско заведние град трън, приказно и любимо място за децата град трън, творчество и игри град трън, трън, утвъдено детско заведение град трън

Детска градина Алем мак
Непосредствени цели

Непосредствени цели

 

Непосредствените цели, пред Детска градина Ален мак са:

 

Прилагане на подходи, съвременни и разнообразни, за осигуряване на качеството на управленската дейност в детското заведение;

 

Оптимизиране и осъвременяване на педагогическите технологии, методи, средства и организация на обучителния и възпитателен процес. Обръща се внимание на ранната социализация на децата от 2 до 7 години, спрямо ценностните ориентации на българската и европейската културна традиция;

 

Насърчаване на децата за учене през целия живот, обмен на знания, тяхното обогатяване, сътрудничество, популяризиране на нови педагогически подходи;

 

Прилагане на интерактивни форми и технологии за квалификация на помощния персонал, зает в детското заведение;

 

Прилагане на интерактивни форми и технологии за партньорство с родителите, с цел подпомагане на образователно-възпитателния процес, чрез избор на форми за ефективно сътрудничество;

 

Да се осигуря работещо партньорство и добра координация с общинските администрации, областната администрация, местната общност и други институции, целящо успешно осъществяване на националната и областната образователна политика.

 

Контакти

Детска градина Ален мак

Град Трън, Община Трън, ул. Христо Ботев 9
Телефон: 077312215
GSM: 0879204579
Интернет сайт: dgalenmak.com

Галерия

Детска градина Алем мак
Детска градина Алем мак
Детска градина Алем мак
Детска градина Алем мак
Детска градина Алем мак
Детска градина Алем мак
Детска градина Алем мак
Детска градина Алем мак
Детска градина Алем мак
Детска градина Алем мак
Детска градина Алем мак
Детска градина Алем мак
Детска градина Алем мак
Детска градина Алем мак
Детска градина Алем мак
Детска градина Алем мак
Детска градина Алем мак
Детска градина Алем мак
Детска градина Алем мак
Детска градина Алем мак
Детска градина Алем мак
Детска градина Алем мак
Детска градина Алем мак
Детска градина Алем мак
Детска градина Алем мак
Детска градина Алем мак
Детска градина Алем мак
Детска градина Алем мак

Още Детски градини в Община Трън

Детска градина Алем мак

Детска градина Алем мак, Трън

Детска градина Ален мак е детско заведение с утвърдени традиции, заемащо достойно място в предучилищното възпитание на децата в град Трън. Детското заведение е с обособени целодневни гру