Регистър на детските градини

Детска градина Алем мак, Град Трън - Занимания

авторитетно детско заведение град трън

авторитетно детско заведение град трън, ален мак трън, висококвалифициран персонал от педагози трън, градина ален мак трън, дг ален мак, дг ален мак трън, дг трън, детска градина ален мак трън, детска градина със собствен облик град трън, детско заведение ален мак, детско заведение град трън, детско заведение за възпитание и игри град трън, детско заведение с добра материала база град трън, детско заведение с утвърдени традиции трън, детско заведение със собствен имидж град трън, детство и игри трън, добра подготовка за училище град трън, екип от отлични педагози град трън, желана и обичана среда за развитие град трън, желано и обичано място за игри град трън, квалифицирани педагози с опит град трън, любимо място за децата град трън, любимо място за игри град трън, любимо място за малките палавници в град трън, любимо място на малките палавници град трън, място за възпитание и игри град трън, отлична подготовка за училище град трън, престижно детско заведение в град трън, привлекателно детско заведние град трън, приказно и любимо място за децата град трън, творчество и игри град трън, трън, утвъдено детско заведение град трън

Детска градина Алем мак
Занимания

В Детска градина Ален мак, град Трън се стремят да развиват детските индивидуалност и творчество. Това се постига чрез създаването на подходящи и оптимални условия и среда за изява на личностните качества на децата.


В детското заведение са осигурени всички необходими условия за физическото, духовното, нравственото и социалното развитие на децата. Педагозите възпитават у децата духа на мира и толерантността, стремят се да приобщават възпитаниците си към българските традиции и културни ценности.


Програмата, по която работи ДГ Ален мак включва занятия по български и чужди езици, спорт, изкуства, математика, природа и свят.


Всички нови познания помогнат на децата да развиват своите интелектуални дадености, физически заложби и емоционална индивидуалност.


Практическите занимания, част от програмата, учат малките възпитаници на дисциплина и отговорност, които са важни елементи от порастването и формирането на тяхната личност.


Уроците за децата са под формата на игра. Вниманието им се ангажира активно в процеса на обучение, така децата трупат знания за света около тях, развиват практични умения за живота.


В ДГ Ален мак, град Трън се посяват семената на специално отношение към природата - семената на обичта и уважението към дугите.

Допълнителни занимания

 

Детска градина Ален мак предлага различни допълнителни занимания, които осигуряват устойчиво развитие на интересите, наклонностите и способностите на децата, дават удовлетвореност на желанията и потребностите от спортна, художествено-твоческа и естетическа дейност, прагматична подготовка и обща култура.

 

Провеждат се в режимното време в детската градина, нормативно регламентирано, в екологична и богато стимулираща среда с образователна и практическа насоченост.

 

Допълнителните дейности са средство за осъществяване на разнообразен и съдържателен живот на децата в детската градина - емоционално наситен; естетически и нравствено въздействащ, повишаващ настроението и поддържащ жизнеността, възпитаващ и формиращ ценни качества на личността.

 

 

 

 

Контакти

Детска градина Ален мак

Град Трън, Община Трън, ул. Христо Ботев 9
Телефон: 077312215
GSM: 0879204579
Интернет сайт: dgalenmak.com

Галерия

Детска градина Алем мак
Детска градина Алем мак
Детска градина Алем мак
Детска градина Алем мак
Детска градина Алем мак
Детска градина Алем мак
Детска градина Алем мак
Детска градина Алем мак
Детска градина Алем мак
Детска градина Алем мак
Детска градина Алем мак
Детска градина Алем мак
Детска градина Алем мак
Детска градина Алем мак
Детска градина Алем мак
Детска градина Алем мак
Детска градина Алем мак
Детска градина Алем мак
Детска градина Алем мак
Детска градина Алем мак
Детска градина Алем мак
Детска градина Алем мак
Детска градина Алем мак
Детска градина Алем мак
Детска градина Алем мак
Детска градина Алем мак
Детска градина Алем мак
Детска градина Алем мак

Още Детски градини в Община Трън

Детска градина Алем мак

Детска градина Алем мак, Трън

Детска градина Ален мак е детско заведение с утвърдени традиции, заемащо достойно място в предучилищното възпитание на децата в град Трън. Детското заведение е с обособени целодневни гру