Регистър на детските градини

ДЕТСКА ГРАДИНА №85 РОДИНА, Град София

възпитание у децата към българските традиции

възпитание у децата към българските традиции, възпитание у децата на културни ценности, възпитание у децата на толерантност, градина 85 софия, градина поддържаща гъвкава образователна среда, дг 85 родина, дг 85 родина софия, дг 85 софия, детска градина 85 родина, детска градина родина софия, детско заведение 85 родина, екип от висококвалифицирани педагози софия, подходящи и оптимални условия за деца софия, прекрасно място за игри и възпитание софия, привлекателно и предпочитано детско заведение, софия, съвременно базово детско заведение в софия

Галерия

ДЕТСКА ГРАДИНА №85 РОДИНА
ДЕТСКА ГРАДИНА №85 РОДИНА
ДЕТСКА ГРАДИНА №85 РОДИНА
ДЕТСКА ГРАДИНА №85 РОДИНА
ДЕТСКА ГРАДИНА №85 РОДИНА
ДЕТСКА ГРАДИНА №85 РОДИНА
ДЕТСКА ГРАДИНА №85 РОДИНА
ДЕТСКА ГРАДИНА №85 РОДИНА
ДЕТСКА ГРАДИНА №85 РОДИНА
ДЕТСКА ГРАДИНА №85 РОДИНА
ДЕТСКА ГРАДИНА №85 РОДИНА
ДЕТСКА ГРАДИНА №85 РОДИНА
ДЕТСКА ГРАДИНА №85 РОДИНА
ДЕТСКА ГРАДИНА №85 РОДИНА

ДЕТСКА ГРАДИНА №85 РОДИНА
Информация

ЦДГ №85 РОДИНА

 

 

ДЕТСКА ГРАДИНА №85 РОДИНА е съвременно базово детско заведение в град София, ул. Дамян Груев № 44 .


Детско заведение с дългогодишна история, помещяваща се в сграда построена през 1925/1930 г. с предназначение за сиропиталище Булаир. С името на дружество Родина, запазвайки приемствеността, защото в сиропиталище или детска градина дейността е грижа и обич за децата.


Дейността на ДЕТСКА ГРАДИНА №85 РОДИНА стартира под ръководството на първата директорка - Дюлгерова, преминало под ръководството на Петранка Джиджишева, продължено от Нели Бъчварова и действащо при Мария Стоянова.


Дългогодишната история не може да бъде отбелязана в няколко реда, но може да бъде обобщена така: " Обич споделена, между деца - повече от 2000, преминали през ДГ № 85, сътвореното с обич, продължават и доброто с добро те утвърждават".


ДЕТСКА ГРАДИНА №85 РОДИНА осигурява качествено и достъпно възпитание на децата от 3 до 7- годишна възраст.

 

Образователно-възпитателната работа в детското заведение е съобразена с приоритетите на предучилищното образование.

 

ДЕТСКА ГРАДИНА №85 РОДИНА е привлекателно и предпочитано детско заведение със съвременно управление и ерудиран педагогически екип.

 

При възпитанието и обучението в детското заведение се съблюдават държавните образователни изисквания.

 

Екипът от висококвалифицирани педагози се стеми да възпитава и формира личности с интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение.

 

Основната цел на обучението в детската градина е развитието на детските индивидуалност и творчество. Това се постига чрез създаването на подходящи и оптимални условия и среда за изява на личностните качества на децата.

 

В ДЕТСКА ГРАДИНА №85 РОДИНА са осигурени всички необходими условия за физическото, духовното, нравственото и социалното развитие на децата. Педагозите възпитават у децата духа на мира и толерантността, стремят се да приобщават възпитаниците си към българските традиции и културни ценности.

 

В детското заведение се посяват семената на специално отношение към природата - семената на обичта и уважението към дугите.

 

 

 Директор на ДЕТСКА ГРАДИНА №85 РОДИНА, София е г-жа Мария Стоянова.

 

 

 

Контакти

ДЕТСКА ГРАДИНА №85 РОДИНА

Град София, Община Столична, ул. Дамян Груев 44
Телефон: 029521048
Email: cdg85@abv.bg
Интернет сайт: 

Още Детски градини в Община Столична

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА №7

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА №7, София

ЦДГ № 7, София е детско заведение, в което грижата и възпитанието на децата е целодневна отговорност. Детската градина се финансира с общински средства. Сградата на градината е общинска собственост.