Регистър на детските градини

ДЕТСКА ГРАДИНА №10 СВЕТЛИНА, Град Стара Загора - Екип

градина светлина стара загора

градина светлина стара загора, дг 10 светлина, дг светлина, дг светлина стара загора, детска градина 10 светлина, детска градина 10 светлина стара загора, детска градина 10 стара загора, детска градина светлина стара загора, детска градина със собствен облик стара загора, детско заведение за възпитание и игри стара загора, детско заведение светлина стара загора, елитна детска градина стара загора, желано и обичано детско заведение стара загора, желано и обичано място за игри стара загора, любимо място на малките палавници стара загора, стара загора, цдг 10 светлина стара загора, цдг 10 стара загора, цдг светлина стара загора, целодневна детска градина 10 светлина

Галерия

ДЕТСКА ГРАДИНА №10 СВЕТЛИНА
ДЕТСКА ГРАДИНА №10 СВЕТЛИНА
ДЕТСКА ГРАДИНА №10 СВЕТЛИНА
ДЕТСКА ГРАДИНА №10 СВЕТЛИНА
ДЕТСКА ГРАДИНА №10 СВЕТЛИНА
ДЕТСКА ГРАДИНА №10 СВЕТЛИНА
ДЕТСКА ГРАДИНА №10 СВЕТЛИНА
ДЕТСКА ГРАДИНА №10 СВЕТЛИНА
ДЕТСКА ГРАДИНА №10 СВЕТЛИНА
ДЕТСКА ГРАДИНА №10 СВЕТЛИНА
ДЕТСКА ГРАДИНА №10 СВЕТЛИНА
ДЕТСКА ГРАДИНА №10 СВЕТЛИНА
ДЕТСКА ГРАДИНА №10 СВЕТЛИНА
ДЕТСКА ГРАДИНА №10 СВЕТЛИНА
ДЕТСКА ГРАДИНА №10 СВЕТЛИНА
ДЕТСКА ГРАДИНА №10 СВЕТЛИНА
ДЕТСКА ГРАДИНА №10 СВЕТЛИНА
ДЕТСКА ГРАДИНА №10 СВЕТЛИНА

ДЕТСКА ГРАДИНА №10 СВЕТЛИНА
Екип

 

ДЕТСКА ГРАДИНА №10 СВЕТЛИНА, Стара Загора е престижно детско заведение със собствен имидж и утвърдено място в системата на предучилищното възпитание.

 

В детската градина се отглеждат и възпитават деца от три до седем годишна възраст, за които полага грижи екип от квалифицирани педагози с богат професионалкен опит:

 

 

Мария Ангелова - старши учител

 

Образование: Висше, магистър
Специалност.: Предучилищна педагогика
Заведение: ПУ“Паисий Хилендарски“
Педагогически стаж: 29 години

 

 

Ваня Панчева - старши учител

 

Образование и обучение: Висше образование
Заведение: ПУ “Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив
специален педагог 22 години педагогически стаж

 

 

Росица Панева - учител

 

Образование: Висше
Основни дейности и отговорности: Дейност в сферата на предучилищна педагогика
Работи в ДГ „ Светлина “ от 24 години

 

 

Галина Тодорова - учител

 

Образование и обучение: Висше образование
ПУ “П. Хилендарски, гр. Пловдив” - Детски учител
Пето ПКС - Тракийски университет
5 год. педагогически стаж

 

 

Пламена Вецова - учител

 

Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика

Професионалнна квалификация: Детски и начален учител

Педагогически стаж 5 год.

 

 

Мария Кузманова - учител

 

Образование: Висше, магистър Тракийски университет гр. Стара Загора
Спец: Предуч. и нач. училищ. педагогика
Проф. квалиф: Детски и нач. учител
Стаж по специалността: 4 год.

 

 

Анна Иванова - учител

 

Образование: Висше, магистър Тракийски университет гр. Стара Загора
Спец: Специална педагогика
Проф. квалиф.: Детски и нач.учител
Стаж по специалността: 4 год.

 

 

Контакти

ДЕТСКА ГРАДИНА №10 СВЕТЛИНА

Град Стара Загора, Община Стара Загора, ул. Проф. Митко Гогошев 37
Телефон: 042626108
Интернет сайт: 

Още Детски градини в Община Стара Загора