Регистър на детските градини

ДЕТСКА ГРАДИНА ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО, Село Чавдар

градина щастливо детство чавдар

градина щастливо детство чавдар, дг чавдар, дг щастливо детство чавдар, детска градина село чавдар, детска градина щастливо детство чавдар, чавдар

Галерия

ДЕТСКА ГРАДИНА ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО
ДЕТСКА ГРАДИНА ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО
ДЕТСКА ГРАДИНА ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО
ДЕТСКА ГРАДИНА ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО
ДЕТСКА ГРАДИНА ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО
ДЕТСКА ГРАДИНА ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО
ДЕТСКА ГРАДИНА ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО
ДЕТСКА ГРАДИНА ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО
ДЕТСКА ГРАДИНА ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО
ДЕТСКА ГРАДИНА ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО

ДЕТСКА ГРАДИНА ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО
Информация

Детска градина Щастливо детство, с. Чавдар е детска градина за грижа и възпитание на деца, създадена през 1964 г. Детската градина се финансира с общински средства.
В детското заведение е обособена една целодневна смесена група за обучение и възпитание на деца от три до шест годишна възраст.


Възпитанието и обучението на децата се организира и провежда в съответствие с ДОИ.


Материално-техническата база е обновена и е в много добро състояние. ДГ Щастливо детство се стреми да бъде привлекателно и модерно, с висок обществен престиж заведение, полагащо основите на подготовката на децата за реалния живот.


Педагогическият персонал на детското заведение работи за утвърждаване на детската градина като желана и обичана среда за развитие, като притегателен център за удовлетворяване на социалните, образователните и специфични потребности на децата в унисон с предизвикателствата на времето.

 

В детската градина децата получават обич и подкрепа, когато са неуверени, биват възпитавани в чувство на отговорност и добри маниери Детското заведение се стреми да отговори на потребностите на децата и очакванията на родителите, да ги приобщи към националните традиции, ценности и култура.


Колективът, зает в ДГ Щастливо детство се състои от 2 учители, 3 души помощен персонал и медицинска сестра.


Директор на ДГ  Щастливо детство е г-жа Величка Велкова.

Контакти

ДЕТСКА ГРАДИНА ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО

Село Чавдар, Община Чавдар, ул.Христо Ботев 5
Телефон: 071892216

Още Детски градини в Община Чавдар