Регистър на детските градини

ДЕТСКА ГРАДИНА СЛЪНЧИЦЕ С. ЯКИМОВО С ДЕТСКИ ГРУПИ С. КОМОЩИЦА, С. ДЪЛГОДЕЛЦИ И С. ДОЛНО ЦЕРОВЕНЕ, Село Якимово

вълшебство и приказно място за игри якимово

вълшебство и приказно място за игри якимово, градина с детска група село долно церовене, градина с детска група село дългоделци, градина с детска група село комощица, градина с детски групи село якимово, градина с дългогодишни традиции якимово, грижа и възпитание на малките палавници якимово, дг село дългоделци, дг село комощица, дг слънчице село якимово, дг якимово, детска градина с филиали якимово, детско заведение в село якимово, детско заведение с утвърден престиж якимово, едно прекрасно място за възпитание и игри якимово, едно прекрасно място за игри якимово, квалифицирани педагози с богат опит якимово, място за игри възпитние и обучение якимово, целодневни групи дг долно церовене, якимово

ДЕТСКА ГРАДИНА СЛЪНЧИЦЕ С. ЯКИМОВО С ДЕТСКИ ГРУПИ С. КОМОЩИЦА, С. ДЪЛГОДЕЛЦИ И С. ДОЛНО ЦЕРОВЕНЕ
Информация

ДЕТСКА ГРАДИНА СЛЪНЧИЦЕ С. ЯКИМОВО С ДЕТСКИ ГРУПИ С. КОМОЩИЦА, С. ДЪЛГОДЕЛЦИ И С. ДОЛНО ЦЕРОВЕНЕ

 

 

ДЕТСКА ГРАДИНА СЛЪНЧИЦЕ е детско заведение в село Якимово, ул. Ал. Стамболийски № 42-44.

 

Детското заведение се финансира с общински средства.

 

Малки възпитаници, обучаващи се в ДГ Слънчице, са разпределени в 2 групи по възрастов признак.

 

Структурата на ДЕТСКА ГРАДИНА СЛЪНЧИЦЕ включва детски групи в следните населени места, намиращи се в близост на село Якимово:

 

Филиал в село Комощица - една група деца.

 

Филиал в село Дългоделци - една група деца.

 

В село Долно Церовене децата са разпределени в две групи.

 

ДЕТСКА ГРАДИНА СЛЪНЧИЦЕ, Якимово е детско заведение, в което се полагат грижи и възпитание за малките палавници.

 

Детската градина е с утвърден престиж, заемащо достойно място в предучилищното възпитание и обществен живот на селата.

 

В детското заведение се отглеждат и възпитават деца от три до шестгодишна възраст, за които полага грижи екип от квалифицирани педагози с богат професионалкен опит.

 

ДЕТСКА ГРАДИНА СЛЪНЧИЦЕ е едно приказно място, в което играят, обучават се и творчески се развиват малки палавници от селата Якимово, Комощица, Дългоделци и Долно Церовене.

 

Детското заведение полага усилия и се стреми да даде на своите малките възпитаници, знания, мъдрост, познаване на красотата и вълшебството на приказното детство.

 

Колективът, зает в ДГ Слънчице се състои от квалифицирани педагози с богат опит в отглеждането и възпитанието на децата.

 

 

Директор на ДЕТСКА ГРАДИНА СЛЪНЧИЦЕ, Якимово с детски групи в селата Комощица, Дългоделци и Долно Церовене е г-жа Мариана Иванова.

 

 

Контакти

ДЕТСКА ГРАДИНА СЛЪНЧИЦЕ С. ЯКИМОВО С ДЕТСКИ ГРУПИ С. КОМОЩИЦА, С. ДЪЛГОДЕЛЦИ И С. ДОЛНО ЦЕРОВЕНЕ

Село Якимово, Община Якимово, ул. Ал. Стамболийски 42-44 
Телефон: 097422109
GSM: 0887394953

Още Детски градини в Община Якимово

ДЕТСКА ГРАДИНА СЛЪНЧИЦЕ С. ЯКИМОВО С ДЕТСКИ ГРУПИ С. КОМОЩИЦА, С. ДЪЛГОДЕЛЦИ И С. ДОЛНО ЦЕРОВЕНЕ

ДЕТСКА ГРАДИНА СЛЪНЧИЦЕ С. ЯКИМОВО С ДЕТСКИ ГРУПИ С. КОМОЩИЦА, С. ДЪЛГОДЕЛЦИ И С. ДОЛНО ЦЕРОВЕНЕ, Якимово

ДЕТСКА ГРАДИНА СЛЪНЧИЦЕ е детско заведение в село Якимово, ул. Ал. Стамболийски № 42-44. Детското заведение се финансира с общински средства. Малки възпитаници, обуча