Регистър на детските градини

Детска градина Първи юни, Село Макариополско

дг 1 юни макариополско

дг 1 юни макариополско, дг макариополско, дг първи юни макариополско, дг с дългогодишни традиции макариополско, детска градина в макариополско, детска градина в село макариополско, детска градина макариополско, детска градина първи юни, детска градина с богата история макариополско, детска градина с утвърден престиж макариополско, детска градина с утвърдени традиции макариополско, желано детско заведние макариополско, квалифициран персонал от педагози макариополско, макариополско, препоръчана детска градина, препоръчано детско заведние макариополско, утвъдило се детско заведение макариополско, цдг 1 юни макариополско, цдг макариополско, цдг първи юни макариополско, целодневна детска градина първи юни

Детска градина Първи юни
Информация

Детска градина Първи юни

Детска градина Първи юни, Макариополско е с богата история, дългогодишни традиции и утвърден престиж, заемащо достойно място в предучилищното възпитание и обществен живот на селото.


Води началото си от далечната 1945 г., когато в селото е открита първата детска градина в Търговищка околия. Първоначално се помещава в училище Хр. Ботев и разполага само с една малка, но удобна стая, с 31 деца на 6 и 7 години. Средствата за заплата на учителката са осигурени от кметството.


През 1970 г. детското заведение е преместено в самостоятелна, специално проектирана за детска градина сграда. Всяко помещение е оборудвано спрямо стандарти за работа с деца, в съответветните възрастови групи.


Детскaта градина разполага с отлична база, просторни помещения за различните групи, зали за игри и обучение, собствен двор с оборудвана детска площадка и съоръжения съобразени с изискванията за безопасност и сигурност за живота и здравето на малките палавници.


За децата са обособени самостоятелни занимални, всяка с място за игра, хранене и сън.


Многобразието на кътове за игра и занимания по интереси дава възможност за развиване на наклонностите до равнище на способности и творческа изява на децата.


Гордост за екипа на детското заведение е, че първи от селата са прегърнали идеята за предучилищно образование.


От 1 април 2010 г. детска градина Първи юни, Макариополско прилага системата на делигиран бюджет и към нея са присъединени филиали от съседните села: Пробуда, Буйново, Надарево и Острец.


Финансирането на детското заведение се осъществява с общински средства.


И до днес детска градина Първи юни, Макариополско приема, обучава, възпитава и обгражда с любов своите малките палавници.


Осигурява необходимите условия за физическо, духовно, нравствено и социално развитие на децата. Гарантира техните права, свободи, сигурност, достойнство и уважение, възпитава ги в дух на мир и толерантност, приобщава ги към българските традиции и културни ценности.

 

Възпитава в светско образование и не допуска налагане на идеологически и религиозни доктрини, както и организиране на дейности на политическа, религиозна и етническа основа.


Основни приоритети в работата на колектива са качеството на детското обучение и възпитание, качествена подготовка за училище в позитивна образователна среда.


Обучението на децата се организира и провежда в съответствие с образователни изисквания на МОН и осигурява отлична подготовка за училище.


Педагогическият екип на ДГ Първи юни, Макариополско запазва, съхранява и умножава силните си позиции и авторитет с творчество, сърце и висок професионализъм.


Директор на детското заведение е г-жа Цонка Ботева.

 

Контакти

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА ПЪРВИ ЮНИ МАКАРИОПОЛСКО С ГРУПИ В с. ПРОБУДА, В с. БУЙНОВО, В с. ОСТРЕЦ

Телефон: 060262240
GSM: 0899171219
Интернет сайт: dg-makariopolsko.com

Галерия

Детска градина Първи юни
Детска градина Първи юни
Детска градина Първи юни
Детска градина Първи юни
Детска градина Първи юни
Детска градина Първи юни
Детска градина Първи юни
Детска градина Първи юни
Детска градина Първи юни
Детска градина Първи юни
Детска градина Първи юни
Детска градина Първи юни
Детска градина Първи юни
Детска градина Първи юни
Детска градина Първи юни
Детска градина Първи юни
Детска градина Първи юни
Детска градина Първи юни
Детска градина Първи юни
Детска градина Първи юни
Детска градина Първи юни
Детска градина Първи юни
Детска градина Първи юни
Детска градина Първи юни
Детска градина Първи юни
Детска градина Първи юни
Детска градина Първи юни
Детска градина Първи юни
Детска градина Първи юни
Детска градина Първи юни

Още Детски градини в Община Търговище

Детска градина № 5 Червената шапчица

Детска градина № 5 Червената шапчица, Търговище

Детска градина № 5 Червената шапчица е с богата история, дългогодишни традиции и утвърден престиж, заемащо достойно място в предучилищното възпитание и обществен живот в Търговище. Финансира