Регистър на детските градини

ДЕТСКА ГРАДИНА ПРОЛЕТ, Град Койнаре

дг койнаре

дг койнаре, дг пролет, дг пролет койнаре, детска градина койнаре, детска градиниа пролет койнаре, детско заведение койнаре, детско заведение пролет, детско заведение пролет койнаре, качествено обучение и възпитание койнаре, койнаре, отлични педагози койнаре, пролет койнаре

ДЕТСКА ГРАДИНА ПРОЛЕТ
Информация

ДЕТСКА ГРАДИНА ПРОЛЕТ

 

ДЕТСКА ГРАДИНА ПРОЛЕТ, Койнаре е целодневно детско заведение, открито през 1981 година. Градината се финансира с общински средства.

 

 

Поради демографската криза през 1997 година детската ясла е закрита, а ДЗ се трансформира в ЦДГ с 4 групи деца.

 

 

През 2011 година отново е открита яслена група и ЦДГ Пролет се преобразува в ОДЗ.

 

 

През 2012 година ЦДГ Калина Малина, с. Глава се влива в структирата на ОДЗ Пролет и така детското заведение разполага с филиал в населеното място.

 

 

Екипът от педагози и помощен персонал, зает в ДЕТСКА ГРАДИНА ПРОЛЕТ е висококвалифициран.

 

 

Методът на работа е умело съчетаване на опита на по-възратсните с новите идеи и ентусиазъм на младите учители. В детската градина е осигурено наличието на медицински сестри и помощник-възпитатели. Пет учителки са "магистри" с I, II, III, IV,V ПКС; четири са "професионални бакалаври" с IV и V ПКС.

 

 

Колективът на ДЕТСКА ГРАДИНА ПРОЛЕТ се стреми да създава и поддържа атмосфера на равнопоставеност на всички, разбиране и уважение към личността на детето. Цели се приобщаване на децата към традициите и фолклорното богатство на родния край.

 

От учебната 2010-2011 г. децата получават два пъти в седмицата безплатен плод по Схема "Училищен плод" на Държавен фонд "Земеделие".

 

 

 

Директор на ДГ Пролет, Койнаре е г-жа Митка Кръстева.

 

 

СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ

 

Акцентира се върху индивидуалната и групова форма на работа за създаване на подходяща атмосфера за провеждане на възпитателно-образователна работа и включване на децата в активен творчески процес.

 

Разнообразяване на творческата дейност на учители и деца чрез прилагане на допълнителни форми и методи на обучение.

 

Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата от етническите малцинства.

 

 

 

Контакти

Обединено детско заведение Пролет

Град Койнаре, Община Червен бряг, ул. Гоце Делчев 3
Телефон: 065732567
GSM: 0879597566
Интернет сайт: www.odz-koynare.eu

Галерия

ДЕТСКА ГРАДИНА ПРОЛЕТ
ДЕТСКА ГРАДИНА ПРОЛЕТ
ДЕТСКА ГРАДИНА ПРОЛЕТ
ДЕТСКА ГРАДИНА ПРОЛЕТ
ДЕТСКА ГРАДИНА ПРОЛЕТ
ДЕТСКА ГРАДИНА ПРОЛЕТ
ДЕТСКА ГРАДИНА ПРОЛЕТ
ДЕТСКА ГРАДИНА ПРОЛЕТ

Още Детски градини в Община Червен бряг