Регистър на детските градини

ДЕТСКА ГРАДИНА ИГЛИКА, Село Беглеж

беглеж

беглеж, градина иглика беглеж, дг беглеж, дг иглика беглеж, детска градина беглеж, детско заведение беглеж

ДЕТСКА ГРАДИНА ИГЛИКА
Информация

 

 

ДЕТСКА ГРАДИНА ИГЛИКА, Беглеж е единственото детско заведение на територията на населеното място.


Детското заведение е с общинско финансиране за обучение и възпитание на деца от три до седем години с обособени целодневни групи, като децата са разпределени по възрасти. Болшинството от децата, възпитаници на ДГ Иглика, Беглеж са от ромски произход.


Педагогическият персонал на детското заведение работи за утвърждаване на детската градина като желана и обичана среда за развитие, като притегателен център за удовлетворяване на социалните, образователните и специфични потребности на децата в унисон с предизвикателствата на времето.


Възпитанието и обучението на децата се организира и провежда в съответствие с ДОИ и осигурява отлична подготовка за училище.


ДЕТСКА ГРАДИНА ИГЛИКА се стреми към формирането на собствен облик, да бъде привлекателно и модерно, с висок обществен престиж заведение, полагащо основите на подготовката на децата за реалния живот.


Екипът на детското заведение е съставен от високо квалифицирани специалисти, които се грижат с любов, внимание и всеотдайност за своите малки възпитаници.


Грижата за децата е едно голямо предизвикателство, затова основна задача на екипа е насочването на децата към самостоятелност и творческо мислене.


В детската градина децата получават обич и подкрепа, когато са неуверени, биват възпитавани в чувство на отговорност и добри маниери.


ДЕТСКА ГРАДИНА ИГЛИКА е място, където се гарантира и реализира цялостно обучение и възпитание на децата с цел изграждане на личности със самочувствие и индивидуалност.

 

Детското заведение се стреми да отговори на потребностите на децата и очакванията на родителите, да ги приобщи към националните традиции, ценности и култура.

 

Контакти

Целодневна детска градина Иглика

Село Беглеж, Община Плевен, ул. Гена Димитрова 36
Телефон: 06519372

Галерия

ДЕТСКА ГРАДИНА ИГЛИКА
ДЕТСКА ГРАДИНА ИГЛИКА
ДЕТСКА ГРАДИНА ИГЛИКА
ДЕТСКА ГРАДИНА ИГЛИКА
ДЕТСКА ГРАДИНА ИГЛИКА
ДЕТСКА ГРАДИНА ИГЛИКА
ДЕТСКА ГРАДИНА ИГЛИКА
ДЕТСКА ГРАДИНА ИГЛИКА
ДЕТСКА ГРАДИНА ИГЛИКА
ДЕТСКА ГРАДИНА ИГЛИКА
ДЕТСКА ГРАДИНА ИГЛИКА

Още Детски градини в Община Плевен

ДЕТСКА ГРАДИНА ИГЛИКА

ДЕТСКА ГРАДИНА ИГЛИКА, Беглеж

ДЕТСКА ГРАДИНА ИГЛИКА, Беглеж е единственото детско заведение на територията на населеното място. Детското заведение е с общинско финансиране за обучение и възпитание на деца от три д