Регистър на детските градини

Детска градина Зорница, Град Симеоновград

авторитетно детско заведение симеоновград

авторитетно детско заведение симеоновград, градина зорница симеоновград, градина с добра база симеоновград, градина с добри условия симеоновград, градина с филиал в село тянево, градина симеоновград, градина със собствен имидж симеоновград, градина със собствен облик симеоново, дг зорница симеоновград, дг симеоновград, детска градина зорница, детска градина зорница симеоновград, детска градина с филиал симеоновград, детско заведение симеоновград, желана детска градина симеоновград, желано и обичано място за игри симеоновград, качествено обучение симеоновград, квалифицирани възпитатели симеоновград, любима детска градина симеоновград, любимо място за игри симеоновград, отлична подготовка за училище симеоновград, педагози с богат опит симеоновград, предпочитана детска градина симеоновград, предучилищна подготовка симеоновград, препоръчана детска градина симеоновград, симеоновград

Детска градина Зорница
Информация

Детска градина Зорница - СимеоновградДетска градина Зорница, Симеоновград е престижно детско заведение със собствен имидж и утвърдено място в системата на предучилищното възпитание, с филиал в село Тянево. Финансира се с общински средства.

 

Отваря врати през 1972 година и до днес гради своя облик на средище за духовна изява, развиващ се културно - образователен център в града. Дава възможност и достъп на всяко дете и учител да развива своята идентичност, творчески заложби и личностна реализация.


Възпитанието и обучението на децата се осъществява посредством изграждане на привлекателна, разнообразна, мобилна и вариативна образователна среда, съчетаваща традициите и достиженията на модерното предучилищно възпитание.


ДГ Зорница се помещава в специално построена сграда, разполага с просторни помещения за различните групи, зала за игри и обучение, голям просторен двор, детска площадка с модерни съоръжения съобразени с изискванията за безопасност и сигурност за живота и здравето на малките палавници.


Предлага целодневна организация на обучение, възпитание, спорт, отдих, игри и развлечения.

 

В детската градина се отглеждат и възпитават деца на възраст от една до седемгодишна възраст, за които полага грижи екип от квалифицирани педагози с богат професионалкен опит, защитили професионално-квалификационна степен.

 

Основни приоритети в работата на екипа е качеството на детското обучение и възпитание, подготвяйки малките възпитаници за училище.


Програмите, по които се осъществява обучението на децата, са утвърдени от МОН.


Хармоничният режим на всяка възрастова група включва ежедневно образователни занимания, часове за игри на открито, занимания с изкуства, сън и хранения.


Многобразието на кътове за игра и занимания по интереси дава възможност за развиване на наклонностите до равнище на способности и творческа изява на децата.


Със своята последователна, дългогодишна история и изградени традиции в работата си със децата, детската градина се е превърнала в авторитетно, привлекателно и желано място за най-малките деца и техните родители.


Директор на детското заведение е г-жа Евдокия Иванова.

 

Обучение

 

 

Дейността свързана с обучението в ДГ Зорница, Симеоновград се осъществява по одобрената от МОН програма, специално разработена за развитието на децата от ранна детска възраст.

 

Учебната година започва на 15 септември и приключва на 30 юни, а през лятото детското заведение продължава да дава най-доброто за грижата на своите малки възпитаници, осигурявайки им разнообразни извънкласни занимания.

 

Дневна програма на детското заведение включва занятия по български език и литература, математика, социален и природен свят, игрова култура, музика, изобразително изкуство и физическа култура.

 

Традиция е представянето на добри педагогически практики, презентиране на педагогически ситуации по различни направления, работа с природни материали. Приоритет в работата на педагозите е развитието на личността на детето, неговите таланти, умствени и физически способности.

 

В ежедневната си работа целият екип се стреми да осигури качествен възпитателно-образователен процес, в което влагат много знания, умения, опит и педагогическо майсторство. Спътник в ежедневната им екипна работа е вниманието към децата, опазване техните живот, здраве, спокойствие, достойнство и психика.

 

Игрите са естествен спътник във времето, което те прекарват в детската градина.


Малките възпитаници в ДГ Зорница получават качествена подготовка за училище в позитивна образователна среда и възможност успешно да овладяват познанието, красотата и вълшебството на приказното детство.

 

 

Контакти

Детска градина Зорница

GSM: 0889330076
Интернет сайт: dgzornica-simgr.com/

Галерия

Детска градина Зорница
Детска градина Зорница
Детска градина Зорница
Детска градина Зорница
Детска градина Зорница
Детска градина Зорница
Детска градина Зорница
Детска градина Зорница
Детска градина Зорница
Детска градина Зорница
Детска градина Зорница
Детска градина Зорница
Детска градина Зорница
Детска градина Зорница
Детска градина Зорница
Детска градина Зорница
Детска градина Зорница
Детска градина Зорница
Детска градина Зорница
Детска градина Зорница
Детска градина Зорница
Детска градина Зорница
Детска градина Зорница
Детска градина Зорница
Детска градина Зорница
Детска градина Зорница
Детска градина Зорница
Детска градина Зорница

Още Детски градини в Община Симеоновград

Детска градина Детство

Детска градина Детство, Симеоновград

Детска градина Детство, Симеоновград е престижно детско заведение със собствен имидж и утвърдено място в системата на предучилищното възпитание. Финансира се с общински средства. Разполага

Детска градина Зорница

Детска градина Зорница, Симеоновград

Детска градина Зорница, Симеоновград е престижно детско заведение със собствен имидж и утвърдено място в системата на предучилищното възпитание, с филиал в село Тянево. Финансира се с общински средств