Регистър на детските градини

ДЕТСКА ГРАДИНА АЛЕН МАК, Град Трън - Приоритети

ален мак трън

ален мак трън, висококвалифициран персонал от педагози трън, градина ален мак трън, дг ален мак, дг ален мак трън, дг трън, детско заведение ален мак, детско заведение град трън, детско заведение за възпитание и игри град трън, детско заведение с добра материала база град трън, детско заведение с утвърдени традиции трън, детско заведение със собствен имидж град трън, екип от отлични педагози град трън, желана и обичана среда за развитие град трън, любимо място за малките палавници в град трън, престижно детско заведение в град трън, трън

Галерия

ДЕТСКА ГРАДИНА АЛЕН МАК
ДЕТСКА ГРАДИНА АЛЕН МАК
ДЕТСКА ГРАДИНА АЛЕН МАК
ДЕТСКА ГРАДИНА АЛЕН МАК
ДЕТСКА ГРАДИНА АЛЕН МАК
ДЕТСКА ГРАДИНА АЛЕН МАК
ДЕТСКА ГРАДИНА АЛЕН МАК
ДЕТСКА ГРАДИНА АЛЕН МАК
ДЕТСКА ГРАДИНА АЛЕН МАК
ДЕТСКА ГРАДИНА АЛЕН МАК
ДЕТСКА ГРАДИНА АЛЕН МАК
ДЕТСКА ГРАДИНА АЛЕН МАК
ДЕТСКА ГРАДИНА АЛЕН МАК
ДЕТСКА ГРАДИНА АЛЕН МАК
ДЕТСКА ГРАДИНА АЛЕН МАК
ДЕТСКА ГРАДИНА АЛЕН МАК
ДЕТСКА ГРАДИНА АЛЕН МАК
ДЕТСКА ГРАДИНА АЛЕН МАК
ДЕТСКА ГРАДИНА АЛЕН МАК
ДЕТСКА ГРАДИНА АЛЕН МАК
ДЕТСКА ГРАДИНА АЛЕН МАК
ДЕТСКА ГРАДИНА АЛЕН МАК
ДЕТСКА ГРАДИНА АЛЕН МАК
ДЕТСКА ГРАДИНА АЛЕН МАК
ДЕТСКА ГРАДИНА АЛЕН МАК
ДЕТСКА ГРАДИНА АЛЕН МАК
ДЕТСКА ГРАДИНА АЛЕН МАК
ДЕТСКА ГРАДИНА АЛЕН МАК
ДЕТСКА ГРАДИНА АЛЕН МАК
ДЕТСКА ГРАДИНА АЛЕН МАК

ДЕТСКА ГРАДИНА АЛЕН МАК
Приоритети

Приоритети

Приоритетите, по които се работи в Детска градина Ален мак са:

 

Повишаване на ефективността на образователно-възпитателния процес, посредством мотивация на педагогическия и непедагогическия персонал. По този начин се цели непрекъснатото му усъвършенстване – собствена дейност и умения за работа в екип;

 

Повишаване на качеството на педагогическия и административен контрол;

 

Осъществяване на мултикултурно образование в детското заведение;

 

Оптимизиране на условията за квалификационна дейност на работещите педагози и помощник възпитателите в градината. Цели се поддържане на професионалното им равнище и кариерно развитие;

 

Задълбочаване на контактите с обществени организации и институции, отворени за проблемите на детската градина и привличане на допълнителни източници за подпомагане на дейностите за подобряване на материално-техническата база;

 

Предизвикване на интерес и приобщаване на родителската общност, за активното решаване на проблемите на детската градина;

 

Общата цел на организацията е реализация на съвременно европейско  образование за децата и развитието на човешкия потенциал в детската градина.

 

 

Основни дейности

Основните дейности, протичащи в детското заведение, са:

 

Организационно-педагогическа дейност;

 

Учебно-възпитателна дейност;

 

Управленска дейност;

 

Административно-стопанска и финансова дейност.

 

 

 

Контакти

ДЕТСКА ГРАДИНА АЛЕН МАК

Град Трън, Община Трън, ул. Христо Ботев 9
Телефон: 077312215
GSM: 0879204579
Интернет сайт: 

Още Детски градини в Община Трън

ДЕТСКА ГРАДИНА АЛЕН МАК

ДЕТСКА ГРАДИНА АЛЕН МАК, Трън

Детска градина Ален мак е детско заведение с утвърдени традиции, заемащо достойно място в предучилищното възпитание на децата в град Трън. Детското заведение е с обособени целодневни гру