Регистър на детските градини

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА ПЪРВИ ЮНИ, Град Кюстендил - Постижения

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА ПЪРВИ ЮНИ
Постижения

Постижения

Собствената визия и наложеното име на детската градина – търсена и обичана от децата и техните родители; Множеството награди във времето назад и настоящият момент; Учители носители на престижните национални награди „Неофит Рилски” и учител на годината;

 

Участие в проекти

Реализирани проекти:


„Моите права и моите задължения” – 1994г.
„Практическо прилагане система за контрол и оценка на физическата дееспособност”- 2003г.
Партньоски проект с Младежки консултативен център и YMCA за благоустрояване на дворното пространство;

 

 

 

Проекти в ход:


Проект „Слънчева градина” в кампанията „За чиста околна среда”към ПУДООС;

 

 

 

Предстоящо:


„Детската фолклорна игра в музикалното и физическо възпитание на децата от Европейските страни”- ЦРЧР, Коменски, училищни партньорства.

 

Контакти

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА ПЪРВИ ЮНИ

Телефон: 0552073
GSM: 0

Още Детски градини в Град Кюстендил

Още Детски градини в Община Кюстендил

ДЕТСКА ГРАДИНА ДЕТЕЛИНА

ДЕТСКА ГРАДИНА ДЕТЕЛИНА, Драговищица

ДГ Детелина, Драговищица е единствената детска градина на територията на населеното място. Детското заведение е част от учебните звена на община Костинброд. Финансирането на Детска Градина Детелина,