Регистър на детските градини

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА ВИОЛИНА, Село Петърч

Галерия

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА ВИОЛИНА
ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА ВИОЛИНА
ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА ВИОЛИНА
ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА ВИОЛИНА
ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА ВИОЛИНА
ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА ВИОЛИНА
ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА ВИОЛИНА
ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА ВИОЛИНА
ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА ВИОЛИНА
ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА ВИОЛИНА
ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА ВИОЛИНА
ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА ВИОЛИНА

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА ВИОЛИНА
Информация

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА ВИОЛИНА

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА ВИОЛОНА село Петърч е детско заведение с общинско финансиране за обучение и възпитание на деца от три до седем години.

 

В детското заведение са обособени целодневни групи, като децата са разпределени по възрасти.

 

Педагогическият персонал на детското заведение работи за утвърждаване на детската градина като желана и обичана среда за развитие, като притегателен център за удовлетворяване на социалните, образователните и специфични потребности на децата в унисон с предизвикателствата на времето.

 

Възпитанието и обучението на децата се организира и провежда в съответствие с ДОИ и осигурява отлична подготовка за училище.

 

ЦДГ Виолина се стреми към формирането на собствен облик, да бъде привлекателно и модерно, с висок обществен престиж заведение, полагащо основите на подготовката на децата за реалния живот.

 

Грижата за децата е едно голямо предизвикателство, затова основна задача е насочването на децата към самостоятелност и творческо мислене.

 

В детската градина децата получават обич и подкрепа, когато са неуверени, биват възпитавани в чувство на отговорност и добри маниери.

 

Детското заведение се стреми да отговори на потребностите на децата и очакванията на родителите, да ги приобщи към националните традиции, ценности и култура.

 

Контакти

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА ВИОЛИНА

Село Петърч, Община Костинброд, ул. Капитан Петко Войвода 5
Телефон: 071162029

Още Детски градини в Община Костинброд

ДЕТСКА ГРАДИНА ПРОЛЕТ

ДЕТСКА ГРАДИНА ПРОЛЕТ, Костинброд

ДГ Пролет, Костинброд е целодневна детска градина за възпитание и отглеждане на деца на възраст 1 до 7 години. ДГ Пролет, Костинброд приема деца в яслена група от 1 до 3 години. Детската г