Регистър на детските градини

цдг 7 | Регистър на детските градини (10)

Детски градини в резултати за "цдг 7"

цдг 7 | Регистър на детските градини (10)

Детски градини 82-90 от 194 в резултати за "цдг 7"
ДЕТСКА ГРАДИНА СЛЪНЧИЦЕ С. ЯКИМОВО С ДЕТСКИ ГРУПИ С. КОМОЩИЦА, С. ДЪЛГОДЕЛЦИ И С. ДОЛНО ЦЕРОВЕНЕ

ДЕТСКА ГРАДИНА СЛЪНЧИЦЕ С. ЯКИМОВО С ДЕТСКИ ГРУПИ С. КОМОЩИЦА, С. ДЪЛГОДЕЛЦИ И С. ДОЛНО ЦЕРОВЕНЕ, Якимово

ДЕТСКА ГРАДИНА СЛЪНЧИЦЕ е детско заведение в село Якимово, ул. Ал. Стамболийски № 42-44. Детското заведение се финансира с общински средства. Малки възпитаници, обуча