Регистър на детските градини

Детски градини в Троян, Община Троян

Детски градини в Град Троян

Детски градини в Троян, Община Троян

Детски градини в Община Троян

Регистър на детските градини

СЕДМИЧНА ДЕТСКА ГРАДИНА, Калейца

СДГ, Калейца е детска градина, част от община Троян. СДГ, Калейца се финансира с общински средства. Сградата, в която се помещава детското заведение е обновена и ремонтирана по проек